27-01-2015

Ze styczniowym efektem małych spółek mamy do czynienia także w Stanach Zjednoczonych

Efekt małych spółek w styczniu polegający na tym, że w pierwszym miesiącu roku stopa zwrotu z indeksu małych spółek kształtuje się na wyższym poziomie, niż stopa zwrotu z indeksu dużych spółek występuje w wielu krajach, w tym także w Stanach Zjednoczonych.

W tym kontekście warto przeanalizować wygląd siły względnej Russel2000/Dow Jones Industrial Average. Jest to siła względna przedstawiająca relację indeksu 2000 małych amerykańskich spółek w stosunku do indeksu 30 największych tamtejszych spółek.

RUSSEL2000/DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE

RUSSEL2000-DJIA

Na wykresie wspomnianej siły względnej doszło do wybicia z formacji podwójnego dna oraz przebicia spadkowej linii trendu, co stwarza szansę na to, że uwidoczniona w dotychczasowej części stycznia 2015 roku relatywna przewaga małych amerykańskich spółek ma szansę się utrzymać.

Sławomir Kłusek, 27 stycznia 2015 roku

0