29-01-2015

Ożywienie popytu na akcje Boryszewa. Wypełnienie formacji podwójnego dna oznaczałby wzrost kursu do 7 złotych i 94 groszy

Spółka Boryszew została umieszczona w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 15 września 2014 roku, gdyż na wykresie kursu akcji tej spółki doszło do wybicia z formacji podwójnego dna.

Po wybiciu z tej formacji kurs wzrastał. Później pojawiła się korekta spadkowa, która sprowadziła kurs do wnętrza formacji. To się zdarza.

Od kilku dni można jednak dostrzec silną aktywność strony popytowej. Kurs próbuje na trwale powrócić powyżej ważnego poziomu 5 złotych i 70 groszy.

BORYSZEW

BORYSZEW

W średnim okresie można oczekiwać wypełnienia formacji podwójnego dna, co oznaczałoby wzrost kursu akcji spółki Boryszew do  7 złotych i 94 groszy.

Sławomir Kłusek, 29 stycznia 2015 roku

0