10-02-2024

W okresie od 21 czerwca 2023 na wykresie ceny Bitcoina nagromadziło się kilka sygnałów kupna zgodnie ze stworzonymi przeze mnie metodami inwestycyjnymi

Analizując wykres ceny Bitcoina można dojść do bardzo ciekawych wniosków. Na wykresie tym w ostatnich kilkudziesięciu miesiącach pojawiło się bowiem sporo sygnałów kupna zgodnie ze stworzonymi przeze mnie kilkoma metodami inwestycyjnymi. Momenty pojawienia się tych sygnałów kupna zaznaczyłem linią pionową koloru zielonego.

Sygnał kupna zgodnie z metodą wydm giełdowych pojawił się w dniu 21 października 2023 roku.

BITCOIN

BITCOIN-WYDMY

O metodzie wydm giełdowych można przeczytać pod linkiem

http://analizy-rynkowe.pl/wydmy/

Sygnał kupna zgodnie z metodą rakiet giełdowych pojawił się w dniu 25 października 2023 roku.

BITCOIN

BITCOIN-RAKIETY

O metodzie rakiet giełdowych można przeczytać pod linkiem

http://analizy-rynkowe.pl/rakiety/

Sygnał kupna zgodnie z metodą niedźwiedzi wyginających się w pałąk pojawił także się w dniu 25 października 2023 roku.

BITCOIN

BITCOIN-PALAK

O metodzie niedźwiedzi wyginających się w pałąk można przeczytać pod linkiem

http://analizy-rynkowe.pl/metoda/

Sygnał kupna zgodnie z metodą kota giełdowego pojawił się w dniu 25 czerwca 2023 roku.

BITCOIN

BITCOIN-KOT

O metodzie kota giełdowego można przeczytać pod linkiem

http://analizy-rynkowe.pl/kot/

Sygnały kupna zgodnie z metodą bydła giełdowego pojawiły się w dniu 21 czerwca 2023 roku oraz 23 października 2023 roku.

BITCOIN

BITCOIN-BYDLO

O metodzie bydła giełdowego można przeczytać pod linkiem

http://analizy-rynkowe.pl/bydlo/

Podsumowanie

Nagromadzenie sporej liczby sygnałów kupna zgodnie ze stworzonymi przeze mnie kilkoma metodami inwestycyjnymi na wykresie ceny Bitcoina powinno sprzyjać realizacji scenariusza wzrostowego. Wedle mego osobistego przekonania nie wykluczony jest nawet atak na szczyt historyczny. Zawsze należy jednak pamiętać o ryzyku związanym z inwestycjami finansowymi.

Sławomir Kłusek, 10 lutego 2024 roku

sk-17-11-2022

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

1+