07-09-2022

średnia 12-miesięczna zmiana indeksu S&P500 po pojawieniu się sygnału kupna zgodnie z metodą kota giełdowych w okresie ostatnich 100 lat ukształtowała się na poziomie 15,2 %.

1.Dziś 8 rocznica prowadzenia strony analizy-rynkowe.pl

Dziś 7 września 2022 roku przypada 8 rocznica rozpoczęcia prowadzenia przeze mnie strony internetowej http://analizy-rynkowe.pl/  a jej prowadzenie jest jednym z moich kluczowych celów życiowych.

Z okazji rocznicy postanowiłem zaprezentować metodą kota giełdowego. Metoda ta oparta jest ta 3 rodzajach średnich ruchomych, przy czym są to średnie ruchome stworzone na postawie danych tygodniowych (!). 

Metoda ta generuje sygnały kupna, przy czym zakłada się, że pozycja zamykana jest po 12 miesiącach od momentu pojawienia się sygnału kupna.

Jak wyznacza się sygnały kupna ? Aby na to pytanie odpowiedzieć należy najpierw na wykresie kursu akcji zaznaczyć 3 średnie. Każda z nich jest średnią ze 100 tygodni.

Pierwsza średnia to średnia koloru różowego. Można ją wyznaczyć na przykład na stronie https://stooq.pl/. Jest to średnia nazwana ta w języku angielskim ,,Times Series”. Nazywam ją średnią czasową – w uproszczeniu różową.

Druga średnia to średnia koloru błękitnego. Można ją także wyznaczyć na przykład na stronie https://stooq.pl/. Jest to średnia nazwana ta w języku angielskim ,,Traingular”. Nazywam ją średnią trygonalną  – w uproszczeniu błękitną.

Trzecia średnia to średnia koloru żółtego. Można ją także wyznaczyć na przykład na stronie https://stooq.pl/. Jest to średnia nazwana ta w języku angielskim ,,Variable”. Nazywam ją średnią zmienną  – w uproszczeniu żółtą.

Dokładnie rzecz biorąc średnie te można wyrysować wchodząc na przykład do wykresu jakiejkolwiek spółki klikając napis ,,Wykres HTML5” znajdujący się po kliknięciu na jakąkolwiek spółkę

Tu znajduje się lista spółek:

https://stooq.pl/t/?i=513

Po kliknięciu na napis ,,Wykres HTML5” znajduje się dział w którym można przeprowadzić analizę techniczną spółki. W dziale ,,oscylatory” można wybrać ,,moving average” a następnie można zaznaczyć odpowiednie średnie (na przykład te oznaczone w języku angielskim jako ,,Times Series”, czy też ,,Traingular”.

Powyższą analizę należy prowadzić z uwagi na charakter metody dla danych tygodniowych a nie  dziennych. Należy więc po kliknięciu na napis ,,Wykres HTML5” nacisnąć na dział ,,tygodniowe” a nie na dział ,,dzienne”.

Co ważne metodą tą stosować także oczywiście w stosunku do na przykład indeksów giełdowych.

2. Kiedy pojawia się sygnał kupna ?

Pojawia się on wówczas, gdy najpierw w pojawia się moment 1 a potem moment 2, który jest sygnałem kupna.

Moment 1 pojawia się wówczas, gdy średnia zmienna (koloru żółtego) znajduje się zarówno powyżej średniej czasowej (koloru różowego), jak również powyżej średniej trygonalnej (koloru błękitnego) i średnia czasowa (koloru różowego) przebija od góry średnią trygonalną (koloru błękitnego).

Moment 2 pojawia się wówczas, gdy następnie dochodzi do pierwszego przebicia średniej trygonalnej (koloru błękitnego) przez wykres ceny akcji (lub np. wykres indeksu).

Sygnał kupna pojawia się w sytuacji pojawienia się momentu 2.

Oto przykład graficzny w odniesieniu do indeksu S&P500.

S&P500

SP500-KOT

Postanowiłem sprawdzić przydatność metody kota giełdowego na przykładzie indeksu amerykańskiego rynku akcji S&P 500.

Z moich obliczeń wynika, że średnia 12-miesięczna zmiana indeksu S&P500 po pojawieniu się sygnału kupna zgodnie z metodą kota giełdowego w okresie ostatnich 100 lat, czyli w okresie od 6 września 1922 roku do 6 września 2022 roku. ukształtowała się na poziomie 15,2 %.

Odpowiednie obliczenia przedstawiłem w poniższym pliku.

SP500-KOT

3.Porównanie z metodą wydm giełdowych

Co ciekawe z moich obliczeń wynika, że średnia 12-miesięczna zmiana indeksu S&P500 po pojawieniu się sygnału kupna zgodnie z metodą wydm giełdowych  w okresie ostatnich 100 lat, czyli w okresie od 6 września 1922 roku do 6 września 2022 roku. ukształtowała się na poziomie 10,2 %.

Odpowiednie obliczenia przedstawiłem w poniższym pliku.

SP500-WYDMY

Opis metody wydm giełdowych można znaleźć z kolei pod tym linkiem

http://analizy-rynkowe.pl/wydmy/

Sławomir Kłusek, 7 września 2022 roku

fbt

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl

6+