31-08-2020

Na czym polega metoda wydm giełdowych i ile wynosi procentowa 12-miesięczna zmiana kursu akcji po pojawieniu się sygnału kupna zgodnie z metodą wydm giełdowych ? – próba losowa

W dokonywaniu prognoz sytuacji na polskim rynku akcji przydatne może być wykorzystanie odpowiedniego układu średnich ruchomych.

Na początku w celu wykonania pewnego eksperymentu wybrałem drogą losową 30 spółek, których akcje notowane są aktualnie na GPW w Warszawie.

Przetestowałem metodę, którą nazwałem metodą wydm giełdowych. Na czym ona polega ? Na początku wybieramy 2 zwykłe średnie ruchome: jedną ze 100 sesji (o kolorze czerwonym) oraz drugą z 200 sesji (o kolorze niebieskim).

Przykład – Instal Kraków

Tytułem przykładu popatrzmy na wykres kursu akcji spółki Instal Kraków.

21 grudnia 2018 roku średnia ze 100 sesji przebija od góry średnią z 200 sesji.Był to tak zwany moment 2

Teraz popatrzmy w którym momencie średnia ze 100 sesji kształtowała się na najwyższym poziomie (osiągnęła szczyt wydmy giełdowej) w okresie pomiędzy ostatnim przebiciem średniej z 200 sesji przez średnią ze 100 sesji od dołu (moment 1) a wspomnianym przebiciem średniej z 200 sesji przez średnią ze 100 sesji od góry (moment 2).

Był to tak zwany szczyt wydmy giełdowej .

Moment 1 pojawił się w dniu 18 lipca 2018 roku a moment 2 w dniu 20 grudnia 2018 roku.

Szczyt wydmy giełdowej pojawił się w dniu 1 października 2018 roku.

Mamy więc tutaj 3 momenty: moment 1, szczyt wydmy giełdowej oraz moment 2.

INSTAL KRAKÓW 

INSTAL

Teraz popatrzmy w którym momencie kurs przebił od dołu poziom szczytu wydmy giełdowej.

Do tego przebicia doszło w dniu 28 lutego 2019 roku.

Okres pomiędzy momentem 1 a momentem 2 nazywam wydmą giełdową a następujący potem pierwszy moment przebicia od dołu poziomu szczytu wydmy sygnałem kupna.

Sygnał kupna oznaczyłem linią pionową koloru zielonego.

Na podstawie losowania wybrałem 30 spółek. Sprawdziłem ile wynosiła średnia 12-miesieczna procentowa zmiana kursu akcji spółki po pojawieniu się sygnału kupna.

Średnia ta była dodatnia i wyniosła 22,9 %.

W poniższym pliku przedstawiłem zestawienie dat kupna i cen kupna (w dniu pojawienia się sygnału kupna zgodnie z metodą wydm giełdowych) oraz dat sprzedaży i cen sprzedaży (następujących 12 miesięcy po pojawieniu się sygnału kupna).

Uwaga ! – sygnały kupna zgodne z metodą wydm giełdowych nie pojawiły się w przypadku wszystkich analizowanych spółek natomiast z uwagi na losowy charakter próby można powiedzieć, że generalny wynik (+22,9 % w skali rocznej) stanowi o atrakcyjności metody wydm giełdowych.

METODA-WYDM-GIELDOWYCH

Co ciekawe z moich obliczeń wynika, że w przypadku tych akcji, którym cena w momencie nabycia była niższa od 10 złotych 12-miesięczna procentowa zmiana kursu akcji spółki po pojawieniu się sygnału kupna wyniosła 36,3 %.

Wynika z tego, że metoda ta jest szczególnie zyskowna w przypadku tych akcji, które w momencie nabycia są tanie w sensie nominalnym.

W przypadku bowiem grupy spółek którym cena w momencie nabycia była niższa od 5 złotych 12-miesięczna procentowa zmiana kursu akcji spółki po pojawieniu się sygnału kupna wyniosła jeszcze więcej, bo aż 83,4 %

Sławomir Kłusek, 31 sierpnia 2020 roku

fcveb

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

49+