07-09-2021

Ile wynosi średnia 12-miesięczna zmiana kursu akcji spółki po pojawieniu się sygnału kupna zgodnie z metodą bydła giełdowego w próbie losowej

Dziś przypada 7 rocznica uruchomienia strony http://analizy-rynkowe.pl/. Z tej okazji postanowiłem przedstawić zasady metody bydła giełdowego.

Na czym polega metoda bydła giełdowego ?

Metoda ta generuje sygnały kupna, przy czym zakłada się, że pozycja zamykana jest po 12 miesiącach od momentu pojawienia się sygnału kupna.

Jak wyznacza się sygnały kupna ?

Aby na to pytanie odpowiedzieć należy najpierw na wykresie kursu akcji zaznaczyć 2 średnie. Każda z nich jest średnią ze 100 sesji.

Pierwsza średnia to średnia koloru różowego. Można ją wyznaczyć na przykład na stronie https://stooq.pl/. Jest to średnia nazwana ta w języku angielskim ,,Times Series”. Nazywam ją średnią czasową – w uproszczeniu różową.

Druga średnia to średnia koloru błękitnego. Można ją także wyznaczyć na przykład na stronie https://stooq.pl/. Jest to średnia nazwana ta w języku angielskim ,,Traingular”. Nazywam ją średnią trygonalną  – w uproszczeniu błękitną.

Dokładnie rzecz biorąc średnie te można wyrysować wchodząc na przykład do wykresu jakiejkolwiek spółki klikając napis ,,Wykres HTML5” znajdujący się po kliknięciu na jakąkolwiek spółkę

Tu znajduje się lista spółek:

https://stooq.pl/t/?i=513

Po kliknięciu na napis ,,Wykres HTML5” znajduje się dział w którym można przeprowadzić analizę techniczną spółki. W dziale ,,oscylatory” można wybrać ,,moving average” a następnie można zaznaczyć odpowiednie średnie (na przykład te oznaczone w języku angielskim jako ,,Times Series”, czy też ,,Traingular”.

Popatrzmy na przykład na wykres kursu akcji spółki Toya.

Na początku spoglądamy na okres od momentu 1 do momentu 2. Moment 1 to moment, w którym średnia różowa przebija od dołu średnią błękitną. Moment 2 to moment, w którym średnia różowa przebija średnią błękitną od góry.

Następnie należy określić szczyt, to znaczy najwyższy poziom średniej różowej pomiędzy momentem 1 a momentem 2.

TOYA 

BYDLO-1

Potem  spoglądamy na okres od momentu 3 do momentu 4. Moment 3 to moment, w którym średnia różowa przebija od dołu średnią błękitną. Moment 4 to moment, w którym średnia różowa przebija średnią błękitną od góry.

Uwaga ! – monet 3 to moment, które następuje bezpośrednio po pojawieniu się moment 2.

TOYA 

BYDLO-2

Teraz sprawa najważniejsza. Łączymy ze sobą linią szczyt  z okresu pomiędzy momentem 1 a momentem 2 z różową średnią w najwyższym możliwym punkcie znajdującym się pomiędzy momentem 3 a momentem 4 i następnie linię tą prowadzimy dalej aż w pewnym dniu linia ta zostanie przecięta od dołu przez kurs akcji.

W dniu tym pojawia się sygnał kupna zgodny z metodą bydła giełdowego.

Teraz jeszcze bardzo ważne zastrzeżenie: linia poprowadzona od szczytu (znajdującego się pomiędzy momentem 1 a momentem 2) a dniem w którym pojawia się sygnał kupna w żadnym momencie tego okresu nie może stykać się ze średnią błękitną

TOYA 

BYDLO-3

Dokonałem wyboru próby losowej. Postanowiłem sprawdzić ile wynosiła  średnia 12-miesięczna zmiana kursu akcji spółki po pojawieniu się sygnału kupna zgodnie z metodą bydła giełdowego w próbie losowej.

Okazało się, że wynosiła ona 19,3 %.

BYDLO-GIELDOWE-PROBA-LOSOWA

Uwaga – ciekawostka dla osób szczególnie zainteresowanych metodą bydła giełdowego !

Sygnały kupna zgodne z metodą bydła giełdowego dotyczące bydła rasy północnej wydają się być znacznie bardziej opłacalne, niż te, które dotyczą bydła rasy południowej !

http://analizy-rynkowe.pl/bydlo-bis/

Sławomir Kłusek, 7 września 2021 roku

fbt

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

9+