27-03-2021

Średnia 12-miesięczna zmiana kursu akcji spółki po pojawieniu się sygnału kupna zgodnie z metodą rakiet giełdowych w grupie spółek wchodzących aktualnie w skład indeksu WIG20 wynosiła dotychczas 76,1 %

W poprzednim roku przedstawiłem koncepcję 2 metod. Pierwsza z nich to metoda wydm giełdowych a druga to metoda niedźwiedzi wyginających się w pałąk.

Dziś chciałbym zaprezentować metodę rakiet giełdowych, której idea łączy w sobie pewne elementy metody wydm giełdowych oraz metody niedźwiedzi wyginających się w pałąk.

Na czym polega metoda rakiet giełdowych ?

Metoda ta generuje sygnały kupna, przy czym zakłada się, że pozycja zamykana jest po 12 miesiącach od momentu pojawienia się sygnału kupna.

Jak wyznacza się sygnały kupna ?

Aby na to pytanie odpowiedzieć należy najpierw na wykresie kursu akcji zaznaczyć 3 średnie. Każda z nich jest średnią ze 100 sesji.

Pierwsza średnia to średnia koloru różowego. Można ją wyznaczyć na przykład na stronie https://stooq.pl/. Jest to średnia nazwana ta w języku angielskim ,,Times Series”. Nazywam ją średnią czasową – w uproszczeniu różową.

Druga średnia to średnia koloru błękitnego. Można ją także wyznaczyć na przykład na stronie https://stooq.pl/. Jest to średnia nazwana ta w języku angielskim ,,Traingular”. Nazywam ją średnią trygonalną  – w uproszczeniu błękitną.

Trzecia średnia to średnia koloru żółtego. Można ją także wyznaczyć na przykład na stronie https://stooq.pl/.Jest to średnia nazwana ta w języku angielskim ,,Variable”. Nazywam ją średnią zmienną  – w uproszczeniu żółtą.

Dokładnie rzecz biorąc średnie te można wyrysować wchodząc na przykład do wykresu jakiejkolwiek spółki klikając napis ,,Wykres HTML5” znajdujący się po kliknięciu na jakąkolwiek spółkę

Tu znajduje się lista spółek:

https://stooq.pl/t/?i=513

Po kliknięciu na napis ,,Wykres HTML5” znajduje się dział w którym można przeprowadzić analizę techniczną spółki. W dziale ,,oscylatory” można wybrać ,,moving average” a następnie można zaznaczyć odpowiednie średnie (na przykład te oznaczone w języku angielskim jako ,,Times Series”, ,,Traingular” czy też ,,Variable”.

Popatrzmy na przykład na wykres kursu akcji spółki KGHM.

KGHM-RAKIETY

1.Na początku obserwujemy okresu pomiędzy momentem, w którym średnia różowa przebija od dołu średnią błękitną a momentem, w którym średnia różowa przebija średnią błękitną od góry.

2.Oznaczamy moment, w którym w ramach tego okresu osiągany jest szczyt przez średnią różową. Szczyt ten nazywamy szczytem rakiety giełdowej (popularnie: szczytem rakiety).

3.Następnie wyszukujemy taką sytuację, w której średnia różowe znajduje się poniżej zarówno średniej błękitnej jak i żółtej a potem przebija od dołu średnią błękitną, aby w końcu przebić od dołu poziom ostatniego szczytu rakiety giełdowej. W momencie, gdy do tego przebicia dochodzi pojawia się sygnał kupna. Oznaczyłem go linią zieloną.

Uwaga !

Może się zdarzyć, że w momencie przebijania średniej błękitnej przez średnią różową od dołu kurs kurs znajduje się już powyżej szczytu rakiety giełdowej. Wówczas moment ten stanowi sygnał kupna.

Postanowiłem sprawdzić ile wynosiła  średnia 12-miesięczna zmiana kursu akcji spółki po pojawieniu się sygnału kupna zgodnie z metodą rakiet giełdowych w grupie spółek wchodzących aktualnie w skład indeksu WIG20.

Okazało się, że wynosiła ona 76,1 %.

Oto plik z wynikami testu metody rakiet giełdowych dla wszystkich spółek wchodzących aktualnie w skład indeksu WIG20.

RAKIETY-GIELDOWE-WIG20

Sławomir Kłusek, 27 marca 2021 roku

fbt

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

10+