25-03-2015

Boryszew – wczoraj uaktywnił się silny popyt !

Już po zakończeniu notowań piątkowych w poprzednim tygodniu spółka Boryszew zaprezentowała raport roczny za 2014 rok. Był on bardzo dobry. Jednocześnie poinformowano, że Boryszew chce wypłacić z zysku netto za 2014 rok 10 groszy dywidendy na akcję.

Na początku notowań poniedziałkowych kurs wzrósł, inwestorzy zareagowali pozytywnie. Później ochota inwestorów do kupowania akcji spółki Boryszew osłabła.

W rezultacie na zakończeniu notowań poniedziałkowych kurs akcji Boryszewa ukształtował się na niższym poziomie, niż w piątek. We wtorek 24 marca sytuacja była jednak wyraźnie lepsza. Kurs wzrósł o 4,3 %.

To bardzo pozytywny sygnał. W rezultacie wciąż można oczekiwać wzrostu kurs akcji spółki Boryszew do 7 złotych i 94 groszy. Wypełniła by się wówczas formacja podwójnego dna.

BORYSZEW

Warto przypomnieć, że Boryszew znalazł się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 15 września 2014 roku.

Sławomir Kłusek, 25 marca 2015 roku

0