25-03-2015

Na wykresie siły względnej Ipopema Securities/WIG20 doszło do wybicia z formacji podwójnego dna. To dobry znak

Spółka Ipopema Securities została umieszczona w rubryce ,,Poczekalnia” w dniu 3 grudnia 2014 roku.

Można było wówczas zaobserwować, że jeżeli kurs spółki osiągnąłby od dołu (na zakończeniu sesji) poziom 5 złotych doszłoby do wybicia z formacji podwójnego dna.

Na razie do wybicia z tej formacji jeszcze nie doszło.

IPOPEMA

Warto natomiast zauważyć, że doszło już do wybicia z formacji podwójnego dna na wykresie siły względnej Ipopema Securities/WIG20.

To bardzo pozytywny sygnał.

IPOPEMA-WIG20

Oznacza on bowiem, że kurs akcji omawianej spółki odznacza się sporą siłą relatywną na tle segmentu spółek o największej kapitalizacji.

W rezultacie można oczekiwać, że z czasem dojdzie do wybicia z formacji podwójnego dna także na wykresie kursu akcji spółki Ipopema Securites.

Do tego (jak zaznaczyłem na początku) potrzebne byłoby osiągnięcie na zakończeniu sesji poziomu co najmniej 5 złotych.

Do osiągnięcia tego poziomu już niewiele brakuje. 24 marca kurs akcji spółki Ipopema Securities zakończył notowania na poziomie 4 złotych i 89 groszy.

Sławomir Kłusek, 25 marca 2015 roku

0