19-03-2015

Procad – niewypełniona formacja podwójnego dna powinna doprowadzić do dalszych wzrostów kursu akcji tej spółki

Jednym z najciekawszych wydarzeń na polskim rynku akcji w dniu 18 marca 2015 roku był bardzo mocny, przeszło 14-procentowy wzrost kursu akcji spółki informatycznej Procad, która 17 marca w godzinach wieczornych zaprezentowała raport roczny za 2014 rok.

Inwestorzy giełdowi przyjęli go pozytywnie.

PROCAD

Patrząc na wykres akcji spółki Procad warto zauważyć, że na wykresie nie wypełniła się jeszcze formacja podwójnego dna, której realizacja powinna doprowadzić do wzrostu kursu akcji omawianej spółki do 1 złotego i 36 groszy.

Sławomir Kłusek, 19 marca 2015 roku

0