25-03-2015

PKO BP – po wybiciu z formacji podwójnego dna kurs doświadcza korekty spadkowej, która zbliża się chyba do końca…

Dotychczas w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” znalazły się 3 spółki z indeksu WIG20: Asseco Poland, PKO BP oraz Tauron Polska Energia.

O ile kurs Asseco Poland od momentu wprowadzenia tej spółki do wyżej wymienionej rubryki wzrósł, o tyle kursy akcji PKO BP oraz Tauron PE spadł.

W przypadku akcji spółki PKO BP obserwujemy pewne objawy odwracania trendu spadkowego.

Po wybiciu z formacji podwójnego dna pojawił się korekcyjny ruch spadkowy po zakończeniu którego powinnyśmy być świadkami wzrostu kursu akcji tej spółki do 36 złotych i 63 groszy.

PKO-BP

Wówczas wypełniłaby się wspomniana formacja podwójnego dna.

Sławomir Kłusek, 25 marca 2015 roku

0