23-09-2014

,,Wykres do przemyślenia” – Netmedia

Kilka lat temu nabyłem książkę ,,Mistrzowie rynków finansowych. Rozmowy z najlepszymi amerykańskimi inwestorami i graczami giełdowymi” (w tłumaczeniu Tomasza Słupka). Często do tej książki wracam i czytam poszczególne jej fragmenty. W książce tej Jack D. Schwager przeprowadził między innymi wywiad z Lindą Bradford Raschke. Jack D. Schwager zadał jej pytanie: ,,Jakiej rady może pani udzielić początkującym graczom ?”. Odpowiedziała m.in.: ,,zacznijcie od znalezienia sobie niszy i specjalizacji. Wybierzcie jeden rynek lub formację i nauczcie się ich”.

http://www.maklerska.pl/mistrzowie-rynkow-finansowych-rozmowy-z-najlepszymi-amerykanskimi-inwestorami-i-graczami-gieldowymi-p-129.html

Książka Jack D. Schwagera jest ciekawa także i dlatego, że postawił on przed sobą trudne zadanie. We wstępie do książki napisał: ,,Aby książka była zrozumiała dla nieprofesjonalistów unikałem  szczególnie trudnych do zrozumienia tematów, a tam gdzie to było potrzebne, dodałem wyjaśnienia. Starałem się jednocześnie przekazać wszystko, co byłoby interesujące dla czytelników z dużą wiedzą praktyczną o rynku”.

Skoro Linda Bradford Raschke radzi ,,wybierzcie jeden rynek lub formację i nauczcie się ich” (str.264) to można skoncentrować się na przykład przynajmniej na początku na wybranej formacji – na przykład formacji podwójnego dna oraz na wybranym rynku – na przykład na rynku akcji. Przyznam osobiście, że w tej mierze pomimo swego doświadczenia pracy w różnych instytucjach finansowych wciąż jestem początkujący i wciąż ogromną wagę przywiązuje do wybranej formacji (podwójnego dna) oraz wybranego rynku (rynku akcji).

W ,,Raporcie Tygodniowym” z 8 września (na str. 10-11) zaprezentowane zostały w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” wykresy akcji 4 spółek notowanych na GPW w Warszawie. Jednym z nich był wykres akcji spółki Netmedia. W rubryce ,,Wykres do przemyślenia” prezentuje przykładowe wykresy akcji tych spółek, których kursy wybiły się z formacji podwójnego dna. Okres kształtowania się takiej formacji może być bardzo różny. Formacja taka może się kształtować na przykład przez kilka dni, tygodni, miesięcy, lat.

http://analizy-rynkowe.pl/raport-tygodniowy-4/

W przypadku akcji spółki Netmedia mamy do czynienia z formacją podwójnego dna, kształtującą się od marca do września 2013 roku, czyli przez kilka miesięcy. Gdyby formacja ta miała się wypełnić oznaczałoby to wzrost kursu akcji tej spółki do 5 złotych. Tymczasem kurs na zamknięciu notowań w dniu 22 września ukształtował się na poziomie 3 złotych i 60 groszy.

NETMEDIA-WYKRES-1

Warto zauważyć, że po wybiciu z formacji kurs akcji spółki Netmedia podlegał wahaniom w dół i w górę czyniąc to jakby w obrębie konsolidacji pomiędzy poziomem 3 złotych i z 78 groszy oraz 2 złotych i 81 groszy. Generalnie im dłużej trwa konsolidacja tym silniejszy ruch występuje po jej zakończeniu. Ponieważ formacja podwójnego dna jeszcze nie wypełniła się można założyć, że będzie to ruch w górę, aczkolwiek (co chcę bardzo wyraźnie zaznaczyć) wyrażam w tej mierze wyłącznie własne zdanie.

NETMEDIA-WYKRES-2

Wracają do wykresu akcji spółki Netmedia i w ogóle do samej spółki warto zauważyć, że w roku 2012 roku spółka na poziomie skonsolidowanym (czyli na poziomie całej Grupy Kapitałowej) poniosła stratę netto. W 2013 roku wyniki uległy jednak poprawie. Dodatnim wynikiem netto zakończyły się również 2 pierwsze kwartały 2014 roku. Informacje o wynikach finansowych spółki można znaleźć tutaj:

http://mojeinwestycje.interia.pl/gie/prof/spolki/finanse?wlid=4150

Czy formacja podwójnego dna w przypadku kursu akcji spółki Netmedia wypełni się prowadząc do wzrostu i osiągnięcia 5 złotych ? Zobaczymy. Czas pokaże.

Na koniec  pozwolę sobie zacytować jeszcze raz Lindę Bradford Raschke, która mówi: ,,Pamiętajcie o tym, że gracz giełdowy to ktoś, kto pracuje na swój rachunek, ma swój plan gry i sam podejmuje decyzje. Tylko działając i myśląc samodzielnie, gracz giełdowy może mieć nadzieję na to, że uda mu się zauważyć, że jakaś transakcja nie daje wyników, jakie powinna. Jeśli kiedykolwiek będzie was kusiło, aby przy skorzystać przy zawieraniu transakcji z czyjejś opinii, to powinniście potraktować to jako  niezawodny sygnał do zamknięcia pozycji”  (str.264).

Sławomir Kłusek, 23 września 2014 roku

0