29-09-2014

,,Poczekalnia” – Elektrotim

Jedną ze strategii inwestycyjnych jest kupowanie akcji spółek przechodzących przejściowe trudności, na przykład takich, które w jednym czy też dwóch kwartałach poniosły stratę netto, ale mają szansę swe wyniki poprawić osiągając w kolejnych kwartałach zysk netto. W tym kontekście przeglądając dziś we wczesnych godzinach porannych wykresy akcji polskich spółek moją uwagę zwrócił wykres akcji  Elektrotim.

Jest to spółka reprezentująca na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie sektor budownictwa. Spółka po I półroczu zanotowała 2,6 mln zł straty netto. Prezes spółki Andrzej Diakon  zadeklarował, że spółka zamierza stratę tą z nawiązką odrobić  w drugiej połowie roku. Mogę więc wyobrazić sobie hipotetycznego inwestora, który z tego powodu będzie szczególnie zainteresowany uważną analizą kursu właśnie tej spółki.

Wyniki finansowe spółki  można samodzielnie przeanalizować na stronie internetowej:

http://mojeinwestycje.interia.pl/gie/prof/spolki/finanse?wlid=4055

O wypowiedzi prezesa Andrzeja Diakona można z kolei przeczytać tutaj:

http://stooq.pl/n/?f=910704&search=elektrotim

Cóż ów inwestor (powiedzmy, że nazwiemy go inwestorem Krzysztofem) może dostrzec na wykresie akcji spółki Elektrotim ?

Po pierwsze może on zwrócić uwagę na dojście do lekko wzrostowej długoterminowej linii trendu.

ELEKTROTI-1

Po drugie może on dostrzec możliwość utworzenia się krótkoterminowej formacji podwójnego dna.

ELEKTROTI-2

Po trzecie nie jest wykluczone, że inwestor Krzysztof z zainteresowaniem dostrzeże to, że kurs spółki Elektrotim przebił spadkową średnioterminową linię trendu.

ELEKTROTI-3

Absolutnie nie mam zamiaru nikomu niczego radzić. Nie będę natomiast ukrywać, że wykres spółki Elektrotim będąc bliski wybicia z krótkoterminowego podwójnego dna (przygotowując się jakby do tego) zasługuje na to, aby zostać zakwalifikowany do rubryki ,,Poczekalnia”. Przypomnę, że rubrykę tą po raz pierwszy wprowadziłem w ,,Raporcie Tygodniowym” z 15 września. Zamierzam w niej umieszczać wykresy akcji tych spółek, które są bliskie wybicia z formacji podwójnego dna, ale dotychczas tego jeszcze nie uczyniły.

W razie wybicia z formacji podwójnego dna spółka zostaje ,,przeszeregowana” do kategorii ,,Wykres do przemyślenia”, w której zamieszczam przykładowe wykresy akcji tych spółek, które już z formacji podwójnego dna się wybiły. Podobnie jak pasażerowie czekają w poczekalni na swój pociąg tak i spółki ,,oczekują” tego, aby zostać wprowadzone do rubryki ,,Wykres do przemyśleń”. Przekładem takiej ,,oczekującej” spółki jest Elektrotim, którego akcje  w przypadku wzrostu do 9 złotych i 9 groszy wybiłyby się z krótkoterminowego podwójnego dna. Spółkę Elektrotim umieszczam więc dziś w ,,poczekalni”.

Sławomir Kłusek, 29 września 2014 roku.

0