18-09-2014

Formacja podwójnego szczytu na wykresie akcji Lotosu a WIG 20

Na tej stronie staram się zwrócić uwagę na rolę formacji podwójnego dna oraz formacji podwójnego szczytu jako ważnych formacji odwracania trendu. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na wykres akcji spółki Lotos. Doszło na nim do wybicia ze średnioterminowej formacji podwójnego szczytu. Gdyby miała się ona zrealizować oznaczałoby to spadek kursu akcji tej spółki do 26 złotych 33 groszy.

lotos-18-09-2014

Według stanu z godziny 13.50 w dniu dzisiejszym (18.09.2014) oznaczałoby to spadek kursu akcji Lotusu o 8,5 %.

Trudno mi sobie wyobrazić, aby taki spadek odbył się w sytuacji rosnącego poziomu indeksu WIG 20. W tej sytuacji za nadal wysoce prawdopodobny można uznać scenariusz spadku WIG-u 20 w krótkim okresie do 2 425 pkt. albo nawet do poziomu niższego.

http://analizy-rynkowe.pl/krotkoterminowy-spadek-indeksu-wig-20-ponizej-2-425-punktow-realny/

Sławomir Kłusek, 18 września 2014 roku

 

0