18-11-2015

W jaki sposób można połączyć metodę typowego lub nietypowego podwójnego dna z metodą wyszukiwania spółek, które przebiły swe 52-tygodniowe maksimum oraz metodą ,,psychologiczną” ?

Podwójne dno

Nie będę ukrywał jestem ,,fanem” formacji podwójnego dna. Staram się wyszukiwać na wykresach cen akcji, cen surowców, par walutowych wyszukiwać formacji podwójnego dna.

Formacja podwójnego dna ma 2 ,,zadania”.

Podstawowym, minimalnym ,,zadaniem” tej formacji jest jej wypełnienie

Drugim ,,zadaniem” tej formacji jest doprowadzenie do zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy.

Osobiście wyróżniam typowe oraz nietypowe podwójne dno.

Typowa formacja podwójnego dna charakteryzuje się tym, że dołki w formacji kształtują się na poziomie identycznym, bądź prawie identycznym.

Natomiast w przypadku nietypowej formacji podwójnego dna kształtują się one na poziomie zupełnie odmiennym.

Wybicie z formacji podwójnego dna stanowi niezbędne kryterium kwalifikacyjne do rubryki ,,Wykres do przemyślenia”.

Uwaga – o tym jakie są losy kursów akcji spółek po wprowadzeniu ich do tej rubryki w okresie 12 miesięcy po ich wprowadzeniu można przeczytać tutaj.

Wersja w PDF

WYKRES-DO-PRZEMYSLENIA-12-MIESIECY-4-INDEKSY

Wersja w Word

WYKRES-DO-PRZEMYSLENIA-12-MIESIECY-4-INDEKSY’

 Przebicie 52-tygodniowego maksimum

Pamiętam, że kiedy czytałem książkę Zenona Komara ,,Sztuka spekulacji” moją uwagę zwróciło to, że w pewnym momencie Zenon Komar wskazał na to, że jedna z metod inwestowania na rynku akcji polega na kupowaniu akcji spółek, które przebiły swe 52-tygodniowe maksimum.

Przyznam, że początkowo tego podejścia nie rozumiałem. Zrozumiałem jednak po jakimś czasie, że chodzi tu chyba o to, że kurs który przebija swe 52-tygodniowe maksimum ,,daje dowód” funkcjonowania trendu wzrostowego.

Tymczasem jak mówiąc analitycy techniczni ,,trend jest twoim przyjacielem” i dlatego dopóki trwa dopóty kupowanie akcji znajdującego się w takim trendzie ma sens

Co to jest spółka ,,depresyjna” ?

Czytelnicy strony http://analizy-rynkowe.pl/ mogą się zapoznać już z pierwszymi dwoma etapami eksperymentu ,,psychologicznego”.

W tym eksperymencie wyszedłem z nieco innego punktu widzenia. Otóż założyłem, że sens ma powiedzenia ,,kupuj ciszę, sprzedawaj rozgłos”.

Przyjąłem, że jeżeli liczba wpisów (czyli tak zwanych postów) na temat danej spółki na forum giełdowym znanego portalu internetowego http://www.bankier.pl/ na przestrzeni ostatnich 30 dni była niższa od 10 to taką spółkę można nazwać ,,depresyjną”, jeżeli natomiast była równa 10 lub wyższa to spółkę taką można nazwać ,,euforyczną”.

W eksperymencie tym przyjąłem dane o liczbie wpisów według stanu na dzień 30 kwietnia 2105 roku, ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, aby przyjąć inną datę na przykład 17 listopada 2015.

1.Kiedy tylko dziś ,,dopadłem” do ,,Gazety Giełdy Parkiet” od razu wynotowałem listę spółek, które przebiły 52-tygodniowe maksimum.

2.Potem sprawdziłem, które z nich można zaliczyć do grupy spółek ,,depresyjnych”.

3.Następnie sprawdziłem w przypadku których z tych spółek na wykresie kursu akcji nie wypełniła się jeszcze formacja podwójnego dna (obojętnie typowa lub nietypowa).

Okazało się ,,wyłowiłem” 4 spółki, które spełniały wszystkie te kryteria. Jakie to spółki ? listę tych spółek przedstawiam w pliku.

Wersja w PDF

4-SPOLKI

Wersja w Word

4-SPOLKI

Sławomir Kłusek, 18 listopada 2015 roku

Treści zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl

0