NAJNOWSZE ANALIZY

SPÓŁKI Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA W ostatnich dniach mówi się wiele o spółkach znajdujących się pod kontrolą Skarbu Państwa, których akcje notowane są na giełdzie warszawskiej. W tym kontekście wskazuje się na przykład na pewne ryzyko dla posiadaczy akcji związane z udziałem tego ważnego akcjonariusza. Osobiście do tematu obecności Skarbu Państwa w akcjonariacie spółek podchodzę […]

Spółka Mercor została wprowadzona do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 4 kwietnia 2016 roku. Od tego momentu kurs nieco aczkolwiek niewiele zwyżkował. Wydaje się, że popyt na akcje tej spółki się coraz bardziej uaktywnia. Oto w piątek 23 września kurs spółki przebił swe 52-tygodniowe maksimum. Mercor to spółka z branży materiałów budowlanych. W ostatnim […]

Oto lista wykładowców: 1) prof. nadzw. UEP dr hab. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej KATEDRA FINANSÓW PUBLICZNYCH UEP Prof. nadzw. UEP dr hab. Eryk Łon zatrudniony jest na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W latach 1998 – 2012 pracował w Katedrze Bankowości a od 2013 roku pracuje w Katedrze Finansów Publicznych UEP. Jego zainteresowania naukowe […]

Odpowiedź brzmi: TAK Szczegóły w pliku Wersja w PDF portfele-hipotetycznego-inwestora-aktualizacja-23-09-2016 Wersja w Word portfele-hipotetycznego-inwestora-aktualizacja-23-09-2016 Mam nadzieję, że refleksja nad tym plikiem pozwoli Państwu zastanowić się nad tym, w jaki sposób można wykorzystać przeprowadzane przez siebie własne analizy techniczne w trakcie których dochodzą Państwo do własnego wniosku, że na wykresie kursu akcji danej spółki powstaje jakaś ciekawa […]

Spółka Efekt jest jedną z pierwszych spółek, których akcje pojawiły się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Po raz pierwszy akcje spółki były przedmiotem obrotu w dniu 22 kwietnia 1993 roku. Na przestrzeni okresu 1993-2016 kurs spółki znajdował się generalnie rzecz biorąc w trendzie bocznym. W tym roku w dniu 15 lutego spółka Efekt została […]

CO TO JEST ,,SPÓŁKA ATRAKCYJNA FUNDAMENTALNIE” ? 22 lutego 2015 roku pojawiło się na stronie internetowej http://analizy-rynkowe.pl/ opracowanie zatytułowane ,,Co to właściwie znaczy, że spółka jest ,,atrakcyjna fundamentalnie” ? – próba refleksji…”. Opracowaniu tym przedstawiłem koncepcję 3 kryteriów, wedle których można uznać daną spółkę za ,,atrakcyjną fundamentalnie”. Wyrażam przekonanie, że z punktu widzenia inwestora giełdowego ,,spółka atrakcyjna fundamentalnie” […]

Jedna z sentencji giełdowych brzmi: ,,kupuj ciszę, sprzedawaj rozgłos”. Postawiłem pewną ogólną prognozę. Prognoza ta brzmi: kursy akcji tych spółek o których się teraz mało mówi w mediach zachowają się w przyszłości lepiej niż kursy akcji tych spółek o których teraz mówi się w mediach dużo. Oczywiście popularność spółki w mediach może być mierzona w […]

Podstawową rubryką analityczną na stronie http://analizy-rynkowe.pl/ jest rubryka ,,Wykres do przemyślenia”. Od czasu do czasu umieszczam w niej na zasadzie przykładu spółki, których kurs wybił się z formacji typowego lub nietypowego podwójnego dna. Szczególną opieką intelektualną otaczam spółki, które zostały wprowadzone do tej rubryki na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Jedną z takich spółek jest Stalprofil, […]

Wersja w PDF raport-tygodniowy-19-09-2016 Wersja w Word raport-tygodniowy-19-09-2016 0

FUNDAMENTY Spółka Tesgas zaliczana jest do branży budowlanej. Z punktu widzenia niektórych wskaźników rynku kapitałowego wyceniona jest atrakcyjnie. Wskaźnik Cena/Wartości Księgowej kształtuje się na poziomie zaledwie 0,40. To mało na tle poziomu tego wskaźnika dla polskiego rynku akcji ogółem. Pewnym problem spółki są, że tak powiem bieżące wyniki finansowe. Zarówno w I jak i II […]