NAJNOWSZE ANALIZY

1.Podwójno dno Jedną z moich ulubionych formacji zmiany trendu spadkowego na wzrostowy jest formacja podwójnego dna. Jest to formacja znana i opisana w literaturze. Warto zauważyć, że może mieć ona różną szerokość. Generalnie zakładam, że w zależności od jej szerokości formację podwójnego dna można podzielić na: krótkoterminową, średnioterminową oraz długoterminową. 2.Terminowa charakterystyka podwójnego dna Osobiście […]

Odpowiedź w pliku PDF TYPY-HIPOTETYCZNEGO-INWESTORA-04-07-2017 Mam nadzieję, że refleksja nad tym plikiem pozwoli Państwu zastanowić się nad tym, w jaki sposób można wykorzystać przeprowadzane przez siebie własne analizy techniczne w trakcie których dochodzą Państwo do własnego wniosku, że na wykresie kursu akcji danej spółki powstaje jakaś ciekawa pro-wzrostowa sytuacja techniczna w tworzony własny (oparty na własnych […]

1.Wstęp Rafako jest od początku istnienia związane z branżą energetyczną, na potrzeby której projektuje i produkuje kotły i urządzenia ochrony środowiska. To ważna wiadomość. Warto bowiem zauważyć, że w ostatnich kilku miesiącach możemy zaobserwować silne zwyżki kursów akcji spółek energetycznych a perspektywy kształtowania się kursów owych spółek również kształtują się korzystnie, na co wskazywałem przeprowadzając […]

Dziś do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” wprowadzam (po raz drugi w historii) spółkę Tauron Polska Energia. Co to oznacza ?. Oznacza to, że pojawiły się pewne preferowane przeze mnie czynniki techniczne, fundamentalne i psychologiczne mogące sprzyjać stosunkowo dobremu zachowaniu kursu akcji w perspektywie 12 miesięcy. 1.Aspekty techniczne Zacznijmy od czynników technicznych. Przede wszystkim warto zauważyć, […]

Szczegóły w pliku. WYKRES-DO-PRZEMYSLENIA-12-MIESIECY-4-INDEKSY-30-06-2017 Informacja podstawowa  Podstawą rubryką analityczną na tej stronie internetowej jest rubryka ,,Wykres do przemyślenia”. W rubryce tej umieszczam na zasadzie przykładu te spółki, których kurs wybił się z typowej lub nietypowej formacji podwójnego dna. Nie będę ukrywał, że decydując o tych, które spółki wprowadzam do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” kieruję się także jeszcze […]

1.Trend wzrostowy Kurs akcji Banku Millenium przebił wczoraj swe 52-tygodniowe maksimum. Układ średnich ruchomych jest typowy dla hossy. Zaznaczona kolorem czerwonym przerywanym średnia ruchoma z 500 sesji znajduje się najniżej, średnia ruchoma z 200 sesji wyżej a średnia ruchoma ze 100 sesji najwyżej. Wszystkie wyżej wymienione średnie ruchome znajdują się w trendzie wzrostowym. BANK MILLENIUM […]

1.Aspekty fundamentalne   Przyznam, że coraz bardziej dochodzę do wniosku, że w długim terminie dość prawdopodobny jest scenariusz przepływu kapitału z amerykańskiego rynku akcji w kierunku rynku akcji strefy euro. Przekonuje mnie do tego analiza techniczna siły względnej indeksu francuskiego indeksu CAC40 do amerykańskiego indeksu S&500. Warto przede wszystkim przypomnieć, że gospodarka francuska jest czołową […]

Dziś w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” umieszczam już po raz drugi mBank. Czynię tak dlatego, że kilka czynników o charakterze technicznym, psychologicznym oraz fundamentalnym. Aspekty techniczne Po pierwsze kurs akcji mBanku wybił się z nietypowej formacji podwójnego dna. Przypomnę, że o ile w przypadku typowej formacji podwójnego dna dołki znajdują się na tym samym lub […]

Mostostal Płock jest to spółka, której akcje są już stosunkowo długo notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Analizując dane finansowe z lat 1998-2016 można zauważyć, że w przypadku większości lat tego okresu spółka zanotowała zysk netto. Były jednak takie lat, w których spółka poniosła stratę netto. Jeżeli w jakimś roku pojawił się zysk netto […]

Dziś w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” umieszczam spółkę Agora. Warto zauważyć, że spółka ta zostaje umieszczona w tej rubryce już po raz drugi. Zanim przejdę do dalszych rozważań pragnę przypomnieć, że średnia procentowa zmiana kursu akcji spółki po wprowadzeniu jej do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” w okresie 12 pierwszych miesięcy po jej wprowadzeniu do tej […]

Czym jest rubryka ,,Wykres do przemyślenia” ? Podstawową rubryką analityczną na stronie http://analizy-rynkowe.pl/ jest rubryka ,,Wykres do przemyślenia. W rubryce tej na zasadzie przykładu umieszczam takie spółki, których kurs wybił się z formacji podwójnego dna. Dziś w rubryce tej umieszczam (już po raz drugi) spółkę Emperia Holding. Emperia Holding to spółka z branży handlowej prowadząca sieć supermarketów. […]