NAJNOWSZE ANALIZY

Chcąc odpowiedzieć na to pytanie sprawdziłem, ile wynosiła średnia procentowa zmiana ceny Bitcoina w poszczególnych miesiącach roku w okresie od 2011 do 2023 roku. Najlepszym miesiącem dla Bitcoina był w tym okresie listopad a najgorszym wrzesień. Co ciekawe maj, w którym się właśnie znajdujemy był średnio rzecz biorąc całkiem dobry. Od maja lepszy był tylko […]

Chciałbym dziś zwrócić uwagę na wykres siły względnej WIG-nieruchomości/WIG20. Na wykresie tym zauważyłem bowiem trzy interesujące moim zdaniem symptomy techniczne. Po pierwsze: na wykresie świecowym siły względnej WIG-nieruchomości/WIG20 stworzonym w oparciu o dane tygodniowe znajdujemy się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Zaznaczona kolorem różowym średnia zwykła z 45 tygodni znajduje się najwyżej, zaznaczona kolorem żółtym średnia […]

Jednym z najciekawszych wydarzeń na rynkach finansowych w ostatnich tygodniach było zwiększenie popytu na surowce. W rezultacie wzrosły ceny ropy naftowej WTI, miedzi, zło ta i innych surowców. Analizując wykres indeksu surowcowego CRB można zauważyć, że na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy pojawiło się szereg sygnałów kupna zgodnie z kilkoma stworzonymi przeze mnie metodami inwestycyjnymi. 9 […]

Analizując sytuację na polskim rynku akcji zwracam często uwagę na to, że dokonując tego typu analiz można posługiwać się dwoma rodzajami indeksów giełdowych. Do pierwszej grupy należą  indeksu ważone kapitalizacją. Ich istotą jest to, że udział poszczególnych spółek wchodzących w skład indeksu jest z zasady różny. Generalnie rzecz biorąc spółka o większej kapitalizacji ma większy […]

7 września 2023 roku z okazji 9 rocznica rozpoczęcia prowadzenia przeze mnie strony internetowej http://analizy-rynkowe.pl/ postanowiłem zaprezentować metodą żubra giełdowego. Metoda ta oparta jest ta 3 rodzajach średnich ruchomych, przy czym są to średnie ruchome stworzone na postawie danych miesięcznych. Metoda ta generuje sygnały kupna, przy czym zakłada się, że pozycja zamykana jest po 10 […]

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy uwidoczniła się relatywna siła polskiego rynku akcji. W tym kontekście warto odnotować, że o ile w okresie ostatnich 12 miesięcy amerykański indeks S&P 500 zyskał na wartości 26,6 %, o tyle polski WIG urósł o 40,0 %. Ta relatywna siła WIG-U wynikała moim zdaniem w dużym stopniu ze znacznej mocny […]

Sytuacja na polskim rynku akcji staje się coraz bardziej interesująca i optymistyczna. Ów optymizm dostrzec można już także na wykresie Indeksu Cenowego PL Stocks Price obliczanego przez portal internetowy https://stooq.pl/.Uważam tak dlatego, że 13 lutego 2024 roku miało miejsce w przypadku tego indeksu dość ważne wydarzenie.  Aktualne notowania Indeksu Cenowego PL Stocks Price można znaleźć […]

Analizując wykres ceny Bitcoina można dojść do bardzo ciekawych wniosków. Na wykresie tym w ostatnich kilkudziesięciu miesiącach pojawiło się bowiem sporo sygnałów kupna zgodnie ze stworzonymi przeze mnie kilkoma metodami inwestycyjnymi. Momenty pojawienia się tych sygnałów kupna zaznaczyłem linią pionową koloru zielonego. Sygnał kupna zgodnie z metodą wydm giełdowych pojawił się w dniu 21 października […]

Polski rynek akcji po krótkoterminowej korekcie spadkowej powrócił do zwyżek. W dużym stopniu stanowi to zasługę akcje sektora bankowego. Niektórzy jego przedstawiciele przebili nawet historyczne maksima. Tymczasem w gronie banków moją uwagę zwrócił Bank Ochrony Środowiska. Warto bowiem zauważyć, że na wykresie kursu akcji tego banku pojawiły się w ostatnich kilkunastu miesiącach ciekawe sygnały pro-wzrostowe. […]

Początek roku było dość nieudany dla Warszawskiego Indeksu Giełdowego. W okresie od końca grudnia 2023 roku do 26 stycznia 2024 roku indeks ten spadł o 3,5 %. W ostatnim tygodniu pojawiły się jednak pewne sygnały mogące zwiastować zakończenie korekty spadkowej. Po pierwsze: WIG na wykresie liniowym stworzonym w oparciu o dane dzienne zbliżył się bardzo […]