NAJNOWSZE ANALIZY

Plik w PDF RAPORT-TYGODNIOWY-19-03-2018 Sławomir Kłusek, 17 marca 2018 roku Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek […]

1.Artykuł metodologiczny 22 lutego 2015 roku opublikowałem na stronie http://analizy-rynkowe.pl/  artykuł ,,Co to właściwie znaczy, że spółka jest ,,atrakcyjna fundamentalnie” ? – próba refleksji…”. http://analizy-rynkowe.pl/znaczy-wlasciwie-znaczy-spolka-atrakcyjna-fundamentalnie-proba-refleksji/ Warto przypomnieć, że w powyższym opracowaniu za spółki ,,atrakcyjne fundamentalnie”  uznałem te spółki, które znalazły się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” i jednocześnie spełniały 3 kryteria Kryterium 1 C/WK niższy […]

1.Na wykresie siły względnej Elektrobudowa/WIG20 doszło do wybicia z formacji podwójnego dna. ELEKTROBUDOWA/WIG20 Oznacza to, że nastąpiła zmiana trendu ze spadkowego na wzrostowy. Formacja podwójnego dna jest bowiem sygnałem takiej zmiany. W rezultacie w perspektywie kilkumiesięcznej można oczekiwać , że  zachowanie kursu akcji Elektrobudowy będzie lepsze, niż zachowanie indeksu dużych spółek WI2G0. 2.Na wykresie siły […]

Najpierw dzielimy poziom szczytu (S) przez poziom wyższego dołka). Otrzymuje wskaźnik (W). Potem mnożymy poziom wskaźnika (W) przez poziom szczytu (S). W ten sposób otrzymujemy minimalny docelowy poziom wybicia z formacji podwójnego dna (M). Po wybiciu z formacji różni inwestorzy przyjmują różne strategie. Mogę wyobrazić sobie przykładowego inwestora Edwarda, który powie mniej więcej tak: ,,Odmierzam […]

Szczegóły w pliku BRANZA-NOWA-16-03-2018-BIS Sławomir Kłusek, 16 marca 2018 roku Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek […]

W swoich rozważaniach na stronie internetowej wielokrotnie posługuję się rozróżnieniem pomiędzy typową a nietypową formacją podwójnego dna. Przypomnę, że typowa formacja podwójnego dna charakteryzuje się tym, że dołki w formacji kształtują się na poziomie identycznym, bądź prawie identycznym. Natomiast w przypadku nietypowej formacji podwójnego dna kształtują się one na poziomie zupełnie odmiennym. Niezależnie od rodzaju […]

Szczegółowe informacje na str. 16 TYPY-HIPOTETYCZNEGO-INWESTORA-13-03-2018-WYNIKI Sławomir Kłusek, 15 marca 2018 roku Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności […]

W ostatnim wywiadzie prof. Eryk Łon z Rady Polityki Pieniężnej zasugerował, że polskiej gospodarce przydałoby się pewne osłabienie kursu złotego. Zauważył bowiem, że kursy walutowe: dolara amerykańskiego (w złotych) oraz euro (w złotych) zbliżyły się niebezpiecznie do granicznych kursów opłacalności eksportu. Co więcej z najnowszych danych wynika, że w styczniu tego roku zanotowano deficyt w […]

Jednym z najważniejszych wydarzeń poprzedniego tygodnia było posiedzenie RPP. Podczas konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński oświadczył: ,,do 2020 r. nie widzę powodów do podnoszenia stóp”. Z tego by wynikało, że nadal będziemy mieli do czynienia z niskim poziomem stóp procentowych. Pojawiają się opinie, że może negatywnie wpływać na poziom marż odsetkowych banków komercyjnych. Poza […]

Plik w PDF RAPORT-TYGODNIOWY-05-03-2018 Sławomir Kłusek, 4 marca 2018 roku Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek […]

Od 1 marca trwa kolejna ankieta na stronie internetowej http://analizy-rynkowe.pl/ tym razem pod tytułem ,,Rozpoczynam kolejną ankietę, tym razem pod tytułem: ,,Kurs akcji, której z 3 wymienionych spółek zachowa się najlepiej w okresie od 28 lutego do końca 2018 roku ?” (Boryszew, Colian, DGA). Ponieważ w tym roku indeks małych spółek zachowuje się lepiej, niż […]