07-04-2024

Dostrzegam szansę na dalsze zwyżki indeksu surowcowego CRB. Jak może to wpłynąć na zachowanie Warszawskiego Indeksu Giełdowego ?

Jednym z najciekawszych wydarzeń na rynkach finansowych w ostatnich tygodniach było zwiększenie popytu na surowce. W rezultacie wzrosły ceny ropy naftowej WTI, miedzi, zło ta i innych surowców. Analizując wykres indeksu surowcowego CRB można zauważyć, że na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy pojawiło się szereg sygnałów kupna zgodnie z kilkoma stworzonymi przeze mnie metodami inwestycyjnymi.

9 września 2023 roku na wykresie indeksu surowcowego CRB stworzonym w oparciu o dane tygodniowe pojawił się sygnał kupna zgodnie z metodą kota giełdowego.

O metodzie kota giełdowego można przeczytać pod linkiem

http://analizy-rynkowe.pl/kot/

CRB 

CRB-KOT

28 marca 2024 roku na wykresie indeksu surowcowego CRB stworzonym w oparciu o dane dzienne  pojawił się sygnał kupna zgodnie z metodą rakiet giełdowych.

O metodzie rakiet giełdowych można przeczytać pod linkiem

http://analizy-rynkowe.pl/rakiety/

CRB 

CRB-RAKIETY

13 marca 2024 roku na wykresie indeksu surowcowego CRB stworzonym w oparciu o dane dzienne  pojawił się sygnał kupna zgodnie z metodą wydm giełdowych.

O metodzie wydm giełdowych można przeczytać pod linkiem

http://analizy-rynkowe.pl/wydmy/

CRB

CRB-WYDMY

Ponadto warto zauważyć, że na wykresie indeksu surowcowego CRB stworzonym w oparciu o dane dzienne doszło do wybicia z formacji podwójnego dna. Formacja ta jest formacją zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy.

CRB 

CRB-PODWOJNE-DNO

Wnioski

Powyższe argumenty wskazują na to, że w najbliższych miesiącach możemy spodziewać się kontynuacji zwyżek cen surowców.

Jak może wpłynąć to na zachowanie Warszawskiego Indeksu Giełdowego ?. W tym kontekście możemy zauważyć, że jeżeli w jakimś roku indeks surowcowy CRB zwyżkował to w takim roku WIG zyskiwał średnio na wartości 23,6 %. Jeżeli z kolei w danym roku indeks surowcowy CRB spadał to w takim roku WIG tracił średnio na wartości 0,9 %.

Z tego wszystkiego wynika, że posiadacze polskich akcji mają prawo spodziewać się kontynuacji hossy na giełdzie warszawskiej.

Sławomir Kłusek, 7 kwietia 2024 roku

sk-17-11-2022

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl

5+