06-10-2020

Czyżby nadchodziły lepsze dni dla kursu akcji spółki Izoblok ?

Ponieważ często używam sformułowania ,,siła względna” a może nie wszyscy wiedzą, co mam na myśli postanowiłem na początku wyjaśnić to pojęcie.

Otóż przez wykres siły względnej rozumiem wykres prezentujący nie sam wykres ceny określonego aktywu (na przykład ceny akcji), ale wykres prezentujący relację poziomu określonego instrumentu finansowego w stosunku do innego punktu odniesienia, na przykład indeksu WIG20.

Uwaga – wykresy siły względnej mogą dotyczyć nie tylko wykresu siły relatywnej ceny akcji spółki X w stosunku do jakieś indeksu, ale także na przykład indeksu branży budowlanej do indeksu WIG20.

Jeżeli na przykład poziom indeksu branży budowlanej wynosiłby 35 a poziom indeksu WIG 20 wynosiłby 5 to poziom siły względnej wynosiłby 7 (35 dzielimy przez 5). To oczywiście tylko przykład teoretyczny.

Teraz przejdźmy do praktyki.

Na poniższym wykresie zaprezentowałem wykres siły względnej kursu akcji spółki Izoblok do indeksu WIG20.

Po pierwsze można zauważyć, że na wykresie wspomnianej siły względnej Izoblok/WIG20 układ średnich ruchomych stał się już typowy dla hossy. Rosnąca średnia ruchoma ze 100 sesji (o kolorze żółtym) znajduje się powyżej rosnącej średniej ruchomej z 200 sesji (o kolorze niebieskim) a ta z kolej przebiega powyżej rosnącej średniej ruchomej z 300 sesji (o kolorze czerwonym przerywanym).

IZOBLOK/WIG20

IZOBLOK

Po drugie w takim pro-wzrostowym układzie technicznym doszło do bardzo ciekawej sytuacji. Oto oscylator stochastyczny zbliżył się do strefy wyprzedania. Z moich obserwacji wynika, że dojście oscylatora stochastycznego do strefy wyprzedania podczas hossy to sygnał zapowiadający koniec spadkowej korekty i rozpoczęcie kolejnej fali wzrostów.

IZOBLOK/WIG20 

IZOBLOK-BIS

Jeżeli ta interpretacja jest słuszna to oznaczało by to, że w najbliższych tygodniach a może nawet miesiącach możemy oczekiwać lepszego zachowania kursu spółki Izoblok, niż indeksu WIG20.

Oznacza to, że inwestorzy giełdowi prawdopodobnie skłonni będą dostrzegać w kursie akcji spółki Izoblok jakieś fundamentalne przesłanki przemawiające za relatywnie mocnym zachowaniem akcji tej spółki.

O spółce Izoblok pisałem 15 września. Umieściłem ją wówczas w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” z uwagi na jej znaczne walory techniczno-fundamentalne.

http://analizy-rynkowe.pl/wykres-do-przemyslenia-izoblok/

Sławomir Kłusek, 6 października 2020 roku

P.S. Uwaga !

Przy okazji: zachęcam do udziału w ankiecie !

http://analizy-rynkowe.pl/rozpoczynam-kolejna-ankiete-tym-razem-pod-tytulem-kurs-akcji-ktorej-z-5-wymienionych-spolek-zachowa-sie-najlepiej-w-okresie-od-15-wrzesnia-2020-roku-do-15-wrzesnia-2021-roku-agroton-a/

Biorąc udział w ankiecie można przyczynić się do rozsławienia strony http://analizy-rynkowe.pl/ !

Strona

http://analizy-rynkowe.pl/ funkcjonuje już 6 lat a jej prowadzenie, że jednym z moich kluczowych celów życiowych. 

http://analizy-rynkowe.pl/dzis-strona-analizy-rynkowe-pl-obchodzi-6-rocznice-swego-funkcjonowania-kurs-akcji-wprowadzonej-do-rubryki-wykres-do-przemyslenia-poznanskiej-spolki-czerwona-torebka-uczcil-ja-przebiciem/

fcveb

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

24+