14-10-2020

WIG 20 w pobliżu ważnej strefy wsparcia z 2016 roku

Indeks WIG20 znalazł się właśnie w pobliżu strefy wsparcia z 2016 roku a ponadto oscylator stochastyczny na wykresie stworzonym w oparciu o dane tygodniowe doszedł do strefy wyprzedania.

To stwarza szasnę na wzrost aktywności stron popytowej w przypadku akcji największych spółek. Może być to związane z realną perspektywą napływu kapitału zagranicznego.

WIG20

WIG20

Sławomir Kłusek, 14 października 2020 roku

fcveb

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

25+