Międzyrynkowa analiza techniczna zakłada, że poszczególne rynki są ze sobą powiązane. Warto więc dokonywać analizy sytuacji na rynku akcji w kontekście sytuacji na przykład sytuacji na rynku walutowym, rynku obligacji czy też na rynku cen surowców. Na podstawie danych z okresu 1995-2013 postanowiłem sprawdzić związek pomiędzy zachowaniem cen surowców uwidocznionym w zachowaniu indeksu surowcowego CRB […]

Jednym z najciekawszych wydarzeń wczorajszego dnia na polskim rynku akcji było uaktywnienie się popytu w przypadku akcji spółki Rafako. Coraz bliżej do poziomu 5 złotych i 50 groszy, którego przebicie od dołu stworzyłoby szansę na dalsze wzrosty. W kontekście wykresu akcji spółki Rafako warto zastanowić się nad pojęciem tak zwanego nietypowego podwójnego dna. Otóż jest […]

Jednymi z najbardziej popularnych formacji zmiany trendu są: formacja podwójnego dna oraz formacja podwójnego szczytu. Minimalnym zadaniem formacji podwójnego dna jest jej wypełnienie się. Także wypełnienie się jest minimalnym zadaniem formacji podwójnego szczytu. Maksymalnym zadaniem formacji podwójnego dna jest zmiana trendu spadkowego na wzrostowy. Maksymalnym zadaniem formacji podwójnego szczytu jest z kolei zmiana trendu ze […]