06-11-2014

Czy zakończenie fal spadków cen surowców stanowiło dogodny moment do kupna polskich akcji z indeksu WIG 20 ?

Międzyrynkowa analiza techniczna zakłada, że poszczególne rynki są ze sobą powiązane. Warto więc dokonywać analizy sytuacji na rynku akcji w kontekście sytuacji na przykład sytuacji na rynku walutowym, rynku obligacji czy też na rynku cen surowców.

Na podstawie danych z okresu 1995-2013 postanowiłem sprawdzić związek pomiędzy zachowaniem cen surowców uwidocznionym w zachowaniu indeksu surowcowego CRB (Commodity Research Bureau) a zachowaniem indeksu WIG 20 przedstawiającym zachowanie cen akcji największych spółek na polskim rynku akcji.

Związek ten można pokazać za pomocą na przykład współczynnika korelacji liniowej Pearsona. Pokazuje on siłę i kierunek związku pomiędzy dwoma zmiennymi. Współczynnik ten może przyjmować wartości od minus 1,0 do plus 1,0.

Jeżeli przyjmuje on wartości wyraźnie dodatnie (na przykład plus 0,93, plus 0,84, plus 0,65 itd.) to można powiedzieć, że powiązanie pomiędzy dwoma zmiennymi ma charakter dodatni. Im wyższy poziom pierwszej zmiennej X tym wyższy poziom zmiennej drugiej.

Jeżeli współczynnik ten przyjmuje wartości wyraźnie ujemne (na przykład minus 0,91, minus 0,74, minus 0,51 itd.) to można powiedzieć, że powiązanie pomiędzy dwoma zmiennymi ma charakter ujemny. Im wyższy poziom pierwszej zmiennej tym niższy poziom zmiennej drugiej.

Jeżeli współczynnik ten przyjmuje wartości bliskie zeru (na przykład minus 0,05, plus 0,12, plus 0,07) to można powiedzieć, że powiązania pomiędzy oboma zmiennymi praktycznie nie ma, bądź, że jest ono minimalne.

Policzyłem poziom współczynnika korelacji liniowej Pearsona dla związku pomiędzy stopą zwrotu z indeksu surowcowego CRB w roku T a stopą zwrotu z indeksu WIG 20 w roku T dla lat 1995-2013.

Okazało się, że poziom tego współczynnika wyniósł plus 0,57.

Oznacza to, że powiązanie pomiędzy tymi dwoma zmiennymi ma charakter dodatni. Im wyższy poziom zmiennej pierwszej (stopa zwrotu z indeksu surowcowego CRB w roku T) tym wyższy poziom zmiennej drugiej (stopa zwrotu z indeksu giełdowego WIG 20 w roku T)

Można więc domniemywać, że zakończenie silnej fali spadków cen surowców powinno stanowić dogodny moment do kupna akcji spółek o największej kapitalizacji na giełdzie warszawskiej.

Na poniższym wykresie postanowiłem zaznaczyć (w jego górnej części) momenty zakończeni silnych fal spadków indeksu surowego CRB. W części dolnej zamieściłem wykres WIG 20.

CRB-WIG20

Okazuje się, że generalnie rzecz biorąc zakończenie fali spadkowej indeksu surowcowego CRB stanowiło z reguły (choć nie zawsze ! – wyjątkami były tu luty 2002 roku oraz styczeń 2014 roku) dogodny średnioterminowy moment do kupna akcji z indeksu WIG 20. Kupując akcje z tego indeksu i przetrzymując je przez okres powiedzmy sześciu miesięcy można było z reguły sporo zarobić.

Aktualnie indeks surowcowy CRB doszedł do wzrostowej linii trendu poprowadzonej przez dołki  z lutego 1999 roku oraz marca 2009 roku. Jednocześnie indeks ten znalazł się w okolicach bardzo silnego wsparcia z czerwca 2012 roku.

Stwarza to szansę na zakończenie fali spadkowej w przypadku indeksu surowcowego CRB. Czy również i tym razem stanowić będzie to dogodny moment do kupna polskich akcji o największej kapitalizacji ? Przyszłość pokaże. Tym niemniej, gdybym miał wyrazić wyłącznie własny pogląd powiedziałbym, że typowy scenariusz (zakończenie silnej fali spadkowej cen surowców oraz rozpoczęcie średnioterminowej fali zwyżek indeksu WIG20) jest bardzo realny.

Sławomir Kłusek, 6 listopada 2014 roku

 

0