03-11-2014

Rynek akcji w USA – ,,spalenie” formacji podwójnego szczytu silnym sygnałem kupna

Jednymi z najbardziej popularnych formacji zmiany trendu są: formacja podwójnego dna oraz formacja podwójnego szczytu. Minimalnym zadaniem formacji podwójnego dna jest jej wypełnienie się. Także wypełnienie się jest minimalnym zadaniem formacji podwójnego szczytu.

Maksymalnym zadaniem formacji podwójnego dna jest zmiana trendu spadkowego na wzrostowy. Maksymalnym zadaniem formacji podwójnego szczytu jest z kolei zmiana trendu ze wzrostowego na spadkowy.

Zdarza się czasem, że kurs po wybiciu z formacji podwójnego dna początkowo rośnie, ale wkrótce zaczyna spadać. Kiedy spadnie poniżej poziomu niższego dołka tej formacji mamy do czynienia z tak zwanym  ,,spaleniem” formacji podwójnego dna. Powstaje wówczas bardzo silny sygnał sprzedaży.

Zdarza się także niekiedy, że kurs po wybiciu z formacji podwójnego szczytu początkowo spada, ale wkrótce zaczyna rosnąć. Kiedy wzrośnie powyżej poziomu wyższego szczytu tej formacji mamy do czynienia z tak zwanym  ,,spaleniem” formacji podwójnego szczytu. Powstaje wówczas bardzo silny sygnał kupna.

O formacjach ,,spalonych” pisze w swych książkach Thomas Bulkowski. Dotychczas Wydawnictwo Linia wydało dwie książki tego autora. Są to: ,,Analiza formacji na wykresach giełdowych. Wprowadzenie” (2011 rok) oraz ,,Podstawy spekulacji. Ewolucja gracza giełdowego” (2014 rok).

Aktualnie możemy obserwować w praktyce czym jest ,,spalona” formacja podwójnego szczytu w przypadku dwóch indeksów amerykańskiego rynku akcji:  S&P 500 oraz Dow Jones Industrial Average.

S&P 500

S&P500-31-10-2014

Początkowo indeks S&P 500 wybił się z formacji podwójnego szczytu, co zapowiadało spadki. Wkrótce jednak indeks zaczął dynamicznie rosnąć. Przebił poziom wyższego szczytu. W rezultacie doszło do ,,spalenia” formacji podwójnego szczytu. Pojawił się wiec bardzo silny sygnał kupna.

Dow Jones Industrial Average

DOW-JONES-INDUSTRIAL-AVERAGE-31-10-2014

Początkowo indeks Dow Jones Industrial Average wybił się z formacji podwójnego szczytu, co zapowiadało spadki. Wkrótce jednak indeks zaczął dynamicznie rosnąć. Przebił poziom wyższego szczytu. W rezultacie doszło do ,,spalenia” formacji podwójnego szczytu. Pojawił się wiec bardzo silny sygnał kupna.

Pojawienie się ważnych sygnałów kupna na wykresach dwóch czołowych indeksów amerykańskiego rynku akcji stwarza dużą szansę na to, że w okresie do końca kwietnia 2015 roku będziemy świadkami wzrostów kursów akcji na giełdzie nowojorskiej, a w konsekwencji także na innych krajowych rynkach akcji, w tym także w Warszawie.

Warto bowiem zauważyć, że z badań empirycznych wynika, że okres pomiędzy końcem października roku T  a końcem kwietnia roku T+1 jest zazwyczaj wyraźnie bardziej korzystny dla posiadaczy akcji niż okres pomiędzy końcem kwietnia roku T a końcem października roku T.

Ponadto należy przypomnieć, że rok przedwyborczy w USA (a takim rokiem będzie w ramach cyklu prezydenckiego rok 2015) jest średnio rzecz biorąc najkorzystniejszy w ramach 4-letniego cyklu prezydenckiego. Cykl ten obejmuje: rok pierwszy (rok bezpośrednio po wyborach), rok drugi (drugi rok po wyborach), rok trzeci (rok przedwyborczy) oraz rok czwarty (rok wyborczy).

Sławomir Kłusek, 3 listopada 2014 roku

 

 

 

 

 

 

0