09-02-2022

Czy sygnał kupna zgodnie z metodą rakiet giełdowych oraz 2 sygnały kupna zgodnie z metodą wydm giełdowych w połączeniu z wybiciem z nietypowej formacji podwójnego dna doprowadzą do zwyżki kursu akcji spółki Rafako ?

Na wykresie kursu akcji spółki Rafako możemy zaobserwować symptomy zmiany długoterminowego trendu ze spadkowego na długoterminowy wzrostowy.

Po pierwsze pojawił się ponadto sygnał kupna zgodnie z metodą rakiet giełdowych. Sygnał ten pojawił się w dniu 17 listopada 2021 roku.

RAFAKO 

RAFAKO-2

O tym na czym polega metoda rakiet giełdowych można przeczytać pod poniższym linkiem.

http://analizy-rynkowe.pl/rakiety/

Po drugie na wykresie kursu tej spółki doszło dwukrotnie do pojawienia się sygnału kupna zgodnie z metodą wydm giełdowych. Sygnały te pojawiły się w dniach: 13 stycznia 2021 roku oraz 16 listopada 2021 roku.

RAFAKO 

RAFAKO-1

O tym na czym polega metoda wydm giełdowych można przeczytać pod poniższym linkiem.

http://analizy-rynkowe.pl/wydmy/

Po trzecie na wykresie doszło do wybicia z formacji nietypowego podwójnego dna. Gdyby formacja ta się wypełniła powinno dojść do zwyżki kursu akcji spółki Rafako do 4 złotych i 30 groszy.

Typowa formacja podwójnego dna charakteryzuje się tym, że dołki w formacji kształtują się na poziomie identycznym, bądź prawie identycznym. Natomiast w przypadku nietypowej formacji podwójnego dna kształtują się one na poziomie zupełnie odmiennym.

RAFAKO

RAFAKO-3

Aktualny kurs akcji spółki Rafako to 1 złotych i 51 groszy.

Przy okazji chciałbym przypomnieć w jaki sposób można obliczyć minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z formacją podwójnego, czy też nietypowego podwójnego dna.

Sposób postępowania jest moim zdaniem następujący:

1.Ustalamy poziom wyższego dołka (z dołków D1 oraz D2)

2.Ustalamy poziom szczytu (S) pomiędzy dołkami

3.Dzielimy poziom szczytu (S) przez poziom wyższego dołka

4.W wyniku tego dzielenia otrzymujemy mnożnik podwójnego dna

5.Mnożnik podwójnego dna mnożymy przez poziom szczytu (S)

6.W wyniku tego mnożenia otrzymujemy pewną liczbę, którą zaokrąglamy do 2 miejsc po przecinku

7.Liczba ta to minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna

Sławomir Kłusek, 9 lutego 2022 roku

fbt

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

15+