12-12-2017

,,Wykres do przemyślenia” – Bank Handlowy

W rubryce ,,Wykres do przemyślenia” umieszczony zostaje dziś Bank Handlowy.

Kurs akcji tej spółki po ustanowieniu szczytu w 2013 roku podlegał tendencji spadkowej. Wydaje się, ze pojawia się spora szansa na odwrócenie trendu spadkowego.

Na swojej stronie wspominam czasem o zjawisku ,,pęku średnich”. Nieprzypadkowo.

Coraz bardziej przekonuje się do tego, że ów ,,pęk średnich”, ma cechy jakiejś takiej energii, która ma szansę ,,wybuchnąć”, czyli doprowadzić do bardzo silnej zmiany kursu akcji.

Na początku przypomnę co rozumem przez ,,pęk średnich”.

Jego istotą jest silne zbliżenie się do siebie średnich ruchomych oraz samego kursu, który przecież jest też swoistą średnią (średnią z 1 sesji).

Szczególne znaczenie przywiązuje do ,,pęku średnich” ze 100, 200 oraz 500 sesji oraz kursu. 

Kiedy średnie ruchome: z 500 sesji (czerwona przerywana), z 200 sesji (niebieska) oraz ze 100 sesji (żółta) znajdują się bardzo blisko siebie (a dodatkowo jeszcze kurs akcji, czy też indeks znajduje się blisko owych średnich ruchomych) wówczas można oczekiwać rozpoczęcia się bardzo silnego ruchu.

Otóż w przypadku kursu akcji Banku Handlowego doszło właśnie do zbliżenia wyżej opisanych średnich oraz kurs, co zostało zaznaczone elipsą.

BANK HANDLOWY

HANDLOWY

Warto także zauważyć, że na wykresie kursu akcji spółki Bank Handlowy stworzonym w oparciu o dane kwartalne doszło do bardzo ciekawej pozytywnej sytuacji.

BANK HANDLOWY

HANDLOWY-BIS

Pojawiła się otóż tak zwana dywergencja pozytywna pomiędzy kursem akcji a oscylatorem stochastycznym. O ile drugi dołek  w przypadku kursu znajduje się niżej, o tyle oscylator stochastyczny wyżej.

Tego typu układ techniczny zapowiada wzrosty.

Sławomir Kłusek, 12 grudnia 2017 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl

0