31-12-2017

,,Wykres do przemyślenia” – Dębica

Dziś po raz drugi w historii w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” zostaje umieszczona spółka Dębica.

Kurs akcji tej spółki znajduje się w trendzie wzrostowym. Zaznaczona kolorem żółtym średnia ruchoma ze 100 sesji znajduje się powyżej zaznaczonej kolorem czerwonym średnią ruchomą z 200 sesji a najniżej znajduje się zaznaczona kolorem czerwonym przerywanym średnia ruchoma z 500 sesji.

DĘBICA 

DEBICA

Zapoczątkowana w końcu maja korekta spadkowa prawdopodobnie dobiega końca. Nastąpiło bowiem wybicie z formacji podwójnego dna.

DĘBICA

DEBICA-BIS

Gdyby formacja ta miała się wypełnić powinno dojść do wzrostu do 109 złotych i 82 groszy

Przy okazji chcę bardzo wyraźnie zaznaczyć, że spółka może umieszczona zostać powtórnie w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” dopiero po 12 miesiącach od pierwszego wprowadzenia do tej rubryki.

Sławomir Kłusek, 31 grudnia 2017 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl

0