Pragnę zwrócić dziś uwagę na pewien sygnał zwiastujący szybkie zbliżanie się momentu w których dojdzie do bardzo silnego długoterminowego ruchu indeksu WIG 20 (zakładam, że w górę). W tym kontekście nawiąże do pewnej metody inwestowania na  rynku finansowym polegającej na wykorzystaniu średniej ruchomej z 200 sesji Przykładowo kiedy kurs przebija od dołu średnią z 200 […]

Początek 2015 roku był bardzo udany dla akcji małych spółek, które notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zarówno w styczniu, jak i w lutym indeks małych spółek sWIG80s zachowywał się lepiej od indeksu dużych spółek WIG 20 obejmującego spółki o dużej kapitalizacji. W marcu i w pierwszych 2 dekadach kwietnia sytuacja uległa zmianie. […]

W kontekście analizy wykresu kursu akcji spółki Tauron Polska Energia warto postawić pytanie: a co z Eneą, która także znalazła się niegdyś w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” ?. Otóż także w przypadku akcji tej spółki mamy do czynienia z wybiciem z formacji podwójnego dna. Jest tylko pewna różnica. O ile w przypadku akcji spółki Tauron […]

Pierwszą spółką, która znalazła się w tym roku w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” była spółka informatyczna Comarch. Przypomnę, że warunkiem kwalifikacji danej spółki do tej rubryki jest to, aby kurs jej akcji wybił się z formacji podwójnego dna. W przypadku wykresu akcji spółki Comarch mamy do czynienia z takim wybiciem. Gdyby formacja ta miała się […]

Spółka Relpol znalazła się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 22 października 2014 roku. Na wykresie kursu akcji tej spółki po początkowym wzrośnie pojawił się w jej trend spadkowy, który zaczął się odwracać po zaprezentowaniu dobrych wyników finansowych za IV kwartał 2014 roku. W rezultacie kurs powrócił powyżej wzrostowej linii trendu i odnoszę wrażenie, […]

… to trudno sobie wyobrazić, aby mogła się ona odbyć bez akcji banków. Tak przynajmniej pokazuje dotychczasowe doświadczenie. W tym kontekście pragnę zwrócić uwagę na wykres akcji PKO Banku Polskiego. Doszło na nim do wybicia z formacji podwójnego dna. Po wybiciu z owej formacji kurs doświadczał korekty spadkowej, która prawdopodobnie dobiegła końca. Teraz kluczowym oporem […]

Spółka Boryszew znalazła się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 15 września 2015 roku. Od tego czasu kurs akcji tej spółki podlegał silnym wahaniom. W ostatnich dniach kurs znów spadał. 13 kwietnia 2015 roku w godzinach porannych miał miejsce pożar w zakładzie produkcyjnym w Prenzlau należącym do Boryszew Oberflächentechnik Deutschland GmbH – spółki zależnej […]

Spółka Ipopema Securities znalazła się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 3 grudnia 2014 roku. Przypominam, że w rubryce tej umieszczam te spółki, których kurs akcji nie wybił się wprawdzie jeszcze z formacji podwójnego dna, ale jest tego bliski. Taką właśnie spółką jest Ipopema Securities reprezentująca sektor rynku kapitałowego. Jeżeli kurs akcji tej spółki […]

Od połowy marca 2015 roku jesteśmy świadkami  wzrostów podstawowych indeksów giełdowych opisujących sytuację na giełdzie warszawskiej. Powstaje pytanie: kto stoi za tymi zwyżkami ? czy polskie akcje kupowane są przede wszystkim przez krajowych inwestorów, czy też przez instytucje zagraniczne ? Powiem tak: proporcje trudno jest jednoznacznie określić, tym niemniej jednak wydaje mi się, że daje […]