25-11-2015

,,Znaczne wybicie z podwójnego dna” – co to oznacza ? (podejście to omówię na przykładzie wykresu chińskiego rynku akcji SSE B-SHARE)

W jednej z najnowszych publikacji na stronie http://analizy-rynkowe.pl/ wskazałem na możliwość pojawienia się wzrostów w przypadku indeksu chińskiego rynku akcji SSE B-SHARE.

Na wykresie tego indeksu doszło bowiem do wybicia z formacji podwójnego dna. Przypomnę, że do wybicia z formacji podwójnego dna dochodzi (wedle stosowanej przeze mnie metodologii) wówczas, gdy kurs osiąga poziom szczytu (S) znajdującego się pomiędzy dołkami (D1 oraz D2).

Mówiąc inaczej najpierw kształtuje się pierwszy, lewy dołek (D1), potem dochodzi do wzrostów aż do szczytu (S) następnie pojawiają się spadki do drugiego, prawego dołka (D2), potem rozpoczynają się wzrosty i gdy potem osiągany jest poziom szczytu (S) dochodzi do wybicia z formacji podwójnego dna.

W takim (stosowanym obecnie przeze mnie) ujęciu do wybicia z formacji podwójnego dna na wykresie indeksu chińskiego rynku akcji SSE B-SHARE już doszło, gdyż indeks ten doszedł osiągnął już poziom szczytu (S) znajdujący się pomiędzy dwoma dołkami (D1 oraz D2).

Szczyt (S) ten znajduje się na poziomie 377,91 pkt.

CHINY – SSE B-SHARE – WYBICIE Z PODWÓJENGO DNA (PODEJŚCIE TRADYCYJNE)

CHINY

Można jednak wyobrazić sobie inne podejście, podejście alternatywne. Podejścia tego obecnie nie stosuję, ale można sobie je wyobrazić.

Co więcej w przeszłości sam je preferowałem, ale potem je porzuciłem z uwagi na jego mniejszą (moim zdaniem) przejrzystość.

Na czym to alternatywne podejście polega ?

Zwolennicy tego podejścia wyrażają przekonania posługują się pojęciem ,,znacznego wybicia z podwójnego dna” (które można również nazwać ,,istotnym wybiciem z podwójnego dna”).

Żeby problem ten uzmysłowić na początku odmierzamy wysokość (W) między poziomem szczytu (S) a docelowym minimalnym poziomem  realizacji formacji na wykresie ceny danego instrumentu finansowego a następnie wyznaczamy cztery strefy o równej wysokości..

Wedle tego alternatywnego sposobu myślenia z ,,istotnym wybiciem z formacji podwójnego dna” mamy do czynienia wówczas, gdy kurs przebije od dolcu granicę pomiędzy pierwszą strefą a druga strefą.

W przypadku wykresu indeksu chińskiego rynku akcji SSE B-SHARE wysokość (W) między poziomem szczytu (S) a docelowym minimalnym poziomem  realizacji formacji wynosi kształtuje się na poziomie 81,89 pkt.

CHINY – SSE B-SHARE – WYBICIE Z PODWÓJENGO DNA (PODEJŚCIE ALTERNATYWNE)

CHINY-BIS

Teraz podzielmy wysokość (W) na cztery równe strefy. Następnie należy obliczyć poziom granicy pomiędzy pierwszą strefą a druga strefą.

Granica pomiędzy pierwszą strefą a druga strefą kształtuje się na poziomie 404,05 pkt.

Co z tego całego rozumowania wynika ? Otóż wynika z niego to, że (wedle stosowanej przeze mnie metodologii) do wybicia z formacji podwójnego dna na wykresie chińskiego indeksu rynku akcji SSE B-SHARE już doszło.

Można sobie jednak wyobrazić alternatywne podejście zgodnie z którym kluczowe znaczenie miałoby ,,znaczące wybicie z formacji podwójnego dna” zwane inaczej ,,istotnym wybiciem z formacji podwójnego dna”.

Sławomir Kłusek, 25 listopada 2015 roku

Treści zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl

0