22-09-2020

Średnia 12-miesięczna zmiana kursu akcji spółki po pojawieniu się sygnału kupna zgodnie z metodą wydm giełdowych w grupie spółek wchodzących aktualnie w skład indeksu sWIG80 wynosiła dotychczas 29,7 %

31 sierpnia 2020 roku na stronie internetowej http://analizy-rynkowe.pl/ przedstawiłem metodę wydm giełdowych.

Metoda ta generuje sygnały kupna.

W teście metody wydm giełdowych zakładam, że akcje spółki są sprzedawane po okresie 12 miesięcy.

O metodzie wydm giełdowych może przeczytać pod tym linkiem:

http://analizy-rynkowe.pl/na-czym-polega-metoda-wydm-gieldowych-i-ile-wynosi-procentowa-12-miesieczna-zmiana-kursu-akcji-po-pojawieniu-sie-sygnalu-kupna-zgodnie-z-metoda-wydm-gieldowych/

Oto plik z wynikami testu metody wydm giełdowych przeprowadzonego dla wszystkich spółek wchodzących aktualnie w skład indeksu sWIG80.

METODA-WYDM-GIELDOWYCH-SWIG80

Warto zauważyć, że sygnały kupna pojawiały się w historii w przypadku prawie wszystkich badanych. spółek.

Zastrzegam, że uwzględniłem tylko takie sygnały kupna w przypadku których można było obliczyć roczną procentową zmianę kursu w okresie 12 miesięcy po jego pojawieniu się. Wynika z tego, że jeżeli jakiś sygnał kupna pojawił się np.13 maja 2020 roku to nie był on uwzględniany, gdyż nie można obliczyć w tym przypadku 12-miesięcznej zmiany kursu akcji spółki. Nie znamy po prostu jeszcze kursu akcji danej spółki z dnia następującego 12 miesięcy po dniu 13 maja 2020 roku.

Średnia 12-miesięczna zmiana kursu akcji spółki po pojawieniu się sygnału kupna zgodnie z metodą wydm giełdowych w grupie spółek wchodzących aktualnie w skład indeksu sWIG80 wynosiła dotychczas 29,7 %

Sławomir Kłusek, 22 września 2020 roku

fcveb

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

25+