20-09-2016

Stalprofil – wybicie z formacji nietypowego podwójnego dna stwarza szansę na dalsze wzrosty kursu akcji spółki

Podstawową rubryką analityczną na stronie http://analizy-rynkowe.pl/ jest rubryka ,,Wykres do przemyślenia”. Od czasu do czasu umieszczam w niej na zasadzie przykładu spółki, których kurs wybił się z formacji typowego lub nietypowego podwójnego dna.

Szczególną opieką intelektualną otaczam spółki, które zostały wprowadzone do tej rubryki na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Jedną z takich spółek jest Stalprofil, który został wprowadzony do rubryki ,,Wykres do przemyślenia”  w dniu 3 sierpnia 2016 roku.

Warto zauważyć, że wczoraj, czyli 19 września kurs akcji spółki Stalprofil przebił swe 52-tygodniowe maksimum. To bardzo pozytywny znak siły popytu. Z tego choćby punktu widzenia można oczekiwać dalszych zwyżek kursu zważywszy choćby także i na typowy dla hossy układ średnich ruchomych.

Na wykresie kursu akcji spółki Stalprofil doszło do wybicia z nietypowej formacji podwójnego dna. Gdyby formacja ta miała się wypełnić powinno dojść do wzrostu kursu akcji tej spółki do 14 złotych i 97 groszy.

STALPROFIL 

stalprofil

Przy okazji chciałbym przypomnieć w jaki sposób można obliczyć minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna.

Sposób postępowania jest następujący: 1.ustalamy poziom wyższego dołka (z dołków D1 oraz D2), 2.ustalamy poziom szczytu (S) pomiędzy dołkami, 3.dzielimy poziom szczytu (S) przez poziom wyższego dołka, 4.w wyniku tego dzielenia otrzymujemy mnożnik podwójnego dna, 5.mnożnik podwójnego dna mnożymy przez poziom szczytu (S), 6.w wyniku tego mnożenia otrzymujemy pewną liczbę, którą zaokrąglamy do 2 miejsc po przecinku, 7.liczba ta to minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna.

Sławomir Klusek, 20 września 2016 roku

Treści zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl

0