17-09-2020

Średnia zmiana kursu akcji 5 spółek wprowadzonych 31 grudnia 2019 roku do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” w okresie od końca grudnia 2019 roku do 16 września 2020 roku wyniosła + 163,7 %.W tym okresie WIG spadł o 13,7 %.Jakie z tego wynikają wnioski ?

W ostatnim dniu 2019 roku w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” umieściłem 5 spółek: Arctic Paper, Cormay, MOJ, Nową Galę oraz Sanwil. Warto zauważyć, że każda z wyżej wymienionych spółek jest spółką o stosunkowo niskiej kapitalizacji rozumianej jako wynik przemnożenia aktualnej ceny rynkowej 1 akcji oraz ogólnej liczby akcji danej spółki.

Od ostatniej sesji grudnia 2019 roku minęło już ponad 8 i pół miesiąca. Postanowiłem sprawdzić, jak od tego momentu zachowywały się kursy akcji wyżej wymienionych spółek.

Kurs akcji spółki Arctic Paper zwyżkował 5,5 %.

ARCTIC PAPER 

ARCTIC

Kurs akcji spółki Cormay zyskał na wartości 54,7 %

CORMAY 

CORMAY

Kurs akcji spółki MOJ urósł o 45,0 %

MOJ 

MOJ

Kurs akcji spółki Nowa Gala spadł o 58,4 %

NOWA GALA 

NOWA-GALA

Kurs akcji spółki Sanwil zyskał na wartości 655,2 %.

SANWIL 

SANWIL

Średnia zmiana kursu akcji w przypadku 5 wyżej wymienionych spółek wyniosła 163,7 %

W tym okresie Warszawski Indeks Giełdowy stracił na wartości 13,7 %

Na wykresie każdej z 5 wyżej wymienionych spółek pod koniec 2019 roku dostrzegłem symptomy zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy i dlatego wprowadziłem je do rubryki ,,Wykres do przemyślenia”

Arctic Paper

http://analizy-rynkowe.pl/wykres-do-przemyslenia-arctic-paper-2/

Cormay

http://analizy-rynkowe.pl/wykres-do-przemyslenia-cormay/

MOJ

http://analizy-rynkowe.pl/wykres-do-przemyslenia-moj/

Nowa Gala

http://analizy-rynkowe.pl/wykres-do-przemyslenia-nowa-gala/

Sanwil

http://analizy-rynkowe.pl/wykres-do-przemyslenia-sanwil/

Wnioski fundamentalno – techniczne

Warto zauważyć, że akcje wyżej wymienionych spółek w momencie ich wprowadzenia do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” spełniały kryteria ,,spółki atrakcyjnej fundamentalnie”.

22 lutego 2015 roku opublikowałem na stronie http://analizy-rynkowe.pl/  artykuł ,,Co to właściwie znaczy, że spółka jest ,,atrakcyjna fundamentalnie” ? – próba refleksji…”.

http://analizy-rynkowe.pl/znaczy-wlasciwie-znaczy-spolka-atrakcyjna-fundamentalnie-proba-refleksji/

Warto przypomnieć, że w powyższym opracowaniu za spółki ,,atrakcyjne fundamentalnie”  uznałem te spółki, które znalazły się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” i jednocześnie spełniały 3 kryteria

Kryterium 1

C/WK niższy od 1,0

Kryterium 2

Płynność bieżąca wyższa od 1,5

Kryterium 3

Rentowność/Płynność (czyli rentowność sprzedaży w %/płynność bieżąca w krotnościach) niższa od 3,0

Rentowność sprzedaży obliczona jest jako relacja wyniku netto za 12 ostatnich miesięcy do przychodów ogółem za ten okres.

,,Spółką atrakcyjną fundamentalną” jest ta, której akcje są tanio wycenione w stosunku do wartości księgowej, która charakteryzuje się relatywnie wysoką zdolnością do regulowania swych zobowiązań wobec dostawców oraz banków (o czym świadczy wysoki wskaźnik płynności bieżącej a poza tym charakteryzuje się stosunkowo niską rentownością (można bowiem założyć, że skoro rentowność jest obecnie relatywnie niska to w przyszłości wzrośnie, a kurs akcji będzie rósł dyskontując ów przyszły wzrost rentowności; kursy akcji dyskontują bowiem przyszłość)

Ponadto na wykresach kursów akcji dochodziło przez wiele lat do kształtowania się tak zwanej dywergencji pozytywnej ze wskaźnikiem MACD. Co to znaczy ?

Oznacza to, że przez wiele lat przed wybiciem kursu o ile kurs znajdował się w trendzie spadkowym, o tyle wskaźnik MACD znajdował się w trendzie zwyżkowym.

Ta pozytywna różnica to właśnie pozytywna dywergencja. Taka pozytywna dywergencja stanowi zapowiedź nadejścia hossy, jest to jakby okres zbierania energii przed wybuchem, którym ma być hossa.

Sławomir Kłusek, 17 września 2020 roku

fcveb

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

27+