07-08-2015

Lubawa – połączenie faktycznego oraz hipotetycznego podwójnego dna może zwiększyć potencjał wzrostu kursu ! (zachęcam tu do szczególnie intensywnej refleksji)

Byłbym zaszczycony, gdyby Czytelnicy strony http://analizy-rynkowe.pl/ mogli uznać ją (choćby w pewnej mierze) za stronę posiadającą walory edukacyjne.

Ten edukacyjny cel strony jest zasadniczym celem tej strony.

W związku z tym zamieszczam różne analizy, które mogą służyć dokonywaniu różnych przemyśleń, dzięki czemu ten cel edukacyjny może być realizowany.

Nie będę ukrywał – istotą wielu publikowanych tutaj analiz jest formacja podwójnego dna. Bardzo można powiedzieć ,,cenię” tą formację.

Dziś pisałem już o wykresie kursu akcji spółki Lubawa. Teraz znów podejmę problem wykresu akcji tej spółki.

Kiedy rano pisałem o możliwym wybiciu z formacji podwójnego dna nie było jeszcze pewne, czy do tego wybicia dojdzie.

Teraz już wiemy, że faktycznie doszło. Co dalej ?

Otóż można w takim razie uznać wspomnianą formację podwójnego dna za faktyczną, rzeczywiście już istniejącą.

LUBAWA

Natomiast, gdyby założyć, że ta faktyczna formacja się wypełni to….wówczas dojdzie niejako (że tak powiem ,,automatycznie”) do wybicia z innej formacji podwójnego dna (która ma charakter obecnie hipotetyczny, potencjalny).

Gdyby z kolei ta hipotetyczna formacja podwójnego dna miała się wypełnić powinno dojść do wzrostów kursu akcji spółki Lubawa do 1 złotego i 31 groszy.

LUBAWA-BIS

Warto podkreślić, że owa hipotetyczna formacja podwójnego dna ma charakter nietypowy.

Osobiście wyróżniam pojęcie typowego oraz nietypowego podwójnego dna. Typowa formacja podwójnego dna charakteryzuje się tym, że dołki w formacji kształtują się na poziomie identycznym, bądź prawie identycznym. Natomiast w przypadku nietypowej formacji podwójnego dna kształtują się one na poziomie zupełnie odmiennym.

Warto przypomnieć, że spółka Lubawa znalazła się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 30 stycznia 2015 roku.

Sławomir Kłusek, 7 sierpnia 2015 roku

0