15-01-2018

Lista 3 spółek ,,atrakcyjnych fundamentalnie”

22 lutego 2015 roku opublikowałem na stronie http://analizy-rynkowe.pl/ artykuł ,,Co to właściwie znaczy, że spółka jest ,,atrakcyjna fundamentalnie” ? – próba refleksji…”.

http://analizy-rynkowe.pl/znaczy-wlasciwie-znaczy-spolka-atrakcyjna-fundamentalnie-proba-refleksji/

W artykule tym wymieniłem listę 6 spółek, które uznałem wówczas   za ,,atrakcyjne fundamentalnie”.

Listę tych spółek uznałem za swoisty hipotetyczny wirtualny ,,portfel fundamentalny”.

W okresie od 20 lutego 2015 roku do 19 lutego 2016 roku ,,portfel fundamentalny” zyskał 10,4 %. WIG 20 w tym okresie spadł o 21,6 %

Warto przypomnieć, że w powyższym opracowaniu za spółki ,,atrakcyjne fundamentalnie”  uznałem te spółki, które znalazły się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” i jednocześnie spełniały 3 kryteria

Kryterium 1

C/WK niższy od 1,0

Kryterium 2

Płynność bieżąca wyższa od 1,5

Kryterium 3

Rentowność/Płynność (czyli rentowność sprzedaży w %/płynność bieżąca w krotnościach) niższa od 3,0

,,Spółką atrakcyjną fundamentalną” jest ta, której akcje są tanio wycenione w stosunku do wartości księgowej, która charakteryzuje się relatywnie wysoką zdolnością do regulowania swych zobowiązań wobec dostawców oraz banków (o czym świadczy wysoki wskaźnik płynności bieżącej a poza tym charakteryzuje się stosunkowo niską rentownością (można bowiem założyć, że skoro rentowność jest obecnie relatywnie niska to w przyszłości wzrośnie, a kurs akcji będzie rósł dyskontując ów przyszły wzrost rentowności; kursy akcji dyskontują bowiem przyszłość)

Dziś, czyli 15 stycznia 2018 roku postanowiłem kolejną grupę (tym razem trzech) spółek ,,atrakcyjnych fundamentalnie”.

Każda z tych spółek została umieszczona w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy a jednocześnie musiała spełnić 3 wyżej przytoczone kryteria fundamentalne

Które spółki zostały tym razem zaliczone do grupy spółek ,,atrakcyjnych fundamentalnie” ?

Odpowiedź w pliku

Wersja w PDF

FUNDAMENTY-REFLEKSJA-15-01-2018

Ciekawy jestem jak zachowają się kursy akcji tych spółek w okresie najbliższych 12 miesięcy.

Sławomir Kłusek, 15 stycznia 2018 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl

0