04-03-2024

Sygnał bydła giełdowego wygenerowany w dniu 22 lutego 2024 roku na wykresie indeksu cenowego rynku giełdowego (IC-RG) może przynieść spore konsekwencje

Analizując sytuację na polskim rynku akcji zwracam często uwagę na to, że dokonując tego typu analiz można posługiwać się dwoma rodzajami indeksów giełdowych. Do pierwszej grupy należą  indeksu ważone kapitalizacją. Ich istotą jest to, że udział poszczególnych spółek wchodzących w skład indeksu jest z zasady różny. Generalnie rzecz biorąc spółka o większej kapitalizacji ma większy udział w indeksie niż spółka o mniejszej kapitalizacji. Do drugiej grupy należą indeksu cenowe. Zasada ich konstrukcji sprowadza się do tego, że udział poszczególnych spółek jest ten sam.

W poprzednich rozważaniach w odniesieniu do indeksów cenowych prowadziłem analizy indeksu cenowego, który obejmowałem w sobie zarówno spółki, których akcje notowane są na  giełdzie warszawskiej, jak również spółki notowane na rynku New Connect. Dziś pragnę skoncentrować się z kolei na indeksie cenowym IC-RG. Indeks IC-RG obejmuje w sobie wyłącznie spółki, których akcje notowane są na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Obserwując wykres indeksu cenowego IC-RG można zauważyć, że na wykresie tym 22 lutego 2024 roku wygenerowany został niedawny sygnał kupa zgodnie z metodą bydła giełdowego.

 INDEKS CENOWY RYNKU GIEŁDOWEGO 

IC-RG

Doświadczenie podpowiada, że pojawienie się na wykresie akcji spółki, czy też wykresu indeksu giełdowego sygnału kupna zgodnie z metodą bydła giełdowego otwiera drogę do zwyżek, które uwidaczniają się w 12-miesiecznej perspektywie czasowej. Biorąc to wszystko .pod uwagę można spodziewać się, że okresie następnych 12 miesięcy powinniśmy być świadkami stosunkowego mocnego za chowania indeksu cenowego  IC-RG.

Naturalnie w tym kontekście zawsze należy pamiętać o tym, że opisana wyżej prawidłowość sprowadzająca si do relatywnie korzystnego dla posiadaczy akcji w horyzoncie 12 miesięcy po pojawieniu się sygnału bydła giełdowego nie zawsze musi występować. Z drugiej strony warto jednak pamiętać o tym, że w inwestowaniu na rynku warto wedle mego przekonania kierować się metodami inwestycyjnymi, które zostały przetestowane na danych historycznych.

O metodzie bydła giełdowego można przeczytać pod poniższym linkiem: http://analizy-rynkowe.pl/bydlo/

Sławomir Kłusek, 4 marca 2024 roku

sk-17-11-2022

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

3+