07-06-2021

Czy pojawienie się 4 sygnałów kupna zgodnie z metodą niedźwiedzi wyginających się w pałąk oraz 1 sygnału kupna zgodnie z metodą rakiet giełdowych skłoni stronę popytową do większej aktywności w przypadku akcji Getin Noble Banku ?

W 2020 roku z okazji 6 rocznicy prowadzenia strony internetowej analizy-rynkowe.pl zaprezentowałem autorską metodę niedźwiedzi wyginających się w pałąk.

Przeglądając wykres kursu akcji Getin Noble Banku zauważyłem, że w okresie od początku 2020 roku pojawiły się aż 4 sygnały kupna zgodne z metodą niedźwiedzi wyginających się w pałąk. Zaznaczyłem je linią pionową koloru zielonego.

Pojawiły się one: 19 lutego 2020 roku, 7 lipca 2020 roku, 29 grudnia 2020 roku oraz 1 czerwca 2021 roku. Takie nagromadzenia sygnałów kupna zgodnych z metodą niedźwiedzi wyginających się w pałąk jest czymś szokująco pozytywnym.

GETIN NOBLE BANK

GETIN-NOBLE

Poza tym 28 maja 2021 roku pojawił się na wykresie kursu akcji Getin Noble sygnał kupna zgodny z metodą rakiet giełdowych.

Zaznaczyłem go linią pionową koloru czerwonego.

GETIN NOBLE BANK

GETIN-NOBLE-BIS

Pod poniższymi linkami można przeczytać o metodzie rakiet giełdowych oraz o metodzie niedźwiedzi wyginających się w pałąk.

http://analizy-rynkowe.pl/rakiety/

http://analizy-rynkowe.pl/7-wrzesnia-2014-roku-dokonalem-pierwszego-wpisy-na-stronie-analizy-rynkowe-pl-dzis-napisze-o-tym-na-czym-polega-metoda-niedzwiedzi-wyginajacych-sie-w-palak/

Warto ponadto zauważyć, że akcje spółki Getin Noble Banku notowane są przy niskim poziomie wskaźnika Cena/Wartość Księgowa, który aktualnie kształtuje się na poziomie 0,11.

Z fundamentalnego punktu widzenia należy odnotować, że Getin Noble Bank w ostatnich kilku latach ponosił straty netto. 

Co ciekawe w I kwartale 2021 roku strata netto była niższa od oczekiwań analityków.

https://stooq.pl/n/?f=1421858&search=getin+noble

W tym kontekście warto zacytować fragment książki ,,Psychologia giełdy”, której autorem jest Andre Kostolany, wieloletni inwestor giełdowy. Kostolany napisał w niej m.in. ,,najbardziej spektakularne sukcesy giełdowe osiągnąłem zawsze na akcjach takich firm, które w chwili, kiedy je kupowałem przynosiły straty. Ale kiedy spółki te znowu zaczęły osiągać zyski (…), kursy ich akcji ostro szły do góry”.

Sławomir Kłusek, 7 czerwca 2021 roku

fbt

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

19+