03-08-2015

Comarch – jak można (moim zdaniem) obliczyć minimalny docelowy poziom kursu po wybiciu z formacji podwójnego dna ?

Niedawno wspominałem o dobrych perspektywach indeksu WIG-Informatyka, który to indeks wybił się z formacji podwójnego dna.

W grupie spółek informatycznych warto zwrócić uwagę na wykres kursu akcji spółki Comarch.

Na wykresie tym nie wypełniła się wciąż ogromna formacja podwójnego dna.

Co więcej, do wypełnienia się tej formacji jeszcze sporo brakuje. W przypadku wypełnienia się tej formacji powinno dojść do wzrostu kursu do 249 złotych i 57 groszy.

Warto przypomnieć, że spółka Comarch jest pierwszą spółką, która znalazła się w tym roku w rubryce ,,Wykres do przemyślenia”.

Od tego czasu kurs tej spółki wzrósł, czemu towarzyszył spadek indeksu WIG20.

Na przykładzie spółki Comarch chciałbym przypomnieć w jaki sposób można obliczyć minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna.

COMARCH

Sposób postępowania jest następujący:

1.Ustalamy poziom wyższego dołka (z dołków D1 oraz D2)

2.Ustalamy poziom szczytu (S) pomiędzy dołkami

3.Dzielimy poziom szczytu (S) przez poziom wyższego dołka

4.W wyniku tego dzielenia otrzymujemy mnożnik podwójnego dna

5.Mnożnik podwójnego dna mnożymy przez poziom szczytu (S)

6.W wyniku tego mnożenia otrzymujemy pewną liczbę, którą zaokrąglamy do 2 miejsc po przecinku

7.Liczba ta to minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna

W przypadku spółki Comarch przedstawia się to następująco:

1.Wyższy dołek to dołek D2 z 12 września 2011 roku (46 złotych i 65 groszy)

2. Szczyt (S) pomiędzy dołkami kształtuje się na poziomie 107 złotych i 90 groszy (szczyt z 16 marca 2010 roku

3. Dzielimy 107,90 przez 46,65

4. W wyniki tego otrzymujemy 2,312969

5. Mnożnik podwójnego dna (3,312969) mnożymy przez 107,90.

6. W wyniku tego otrzymujemy 249,5693. Zaokrąglamy do 2 miejsc po przecinku otrzymując 249,57.

7. Liczba ta (249,57 zł.) stanowi minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna w przypadku kursu akcji spółki Comarch

Czym jest rubryka ,,Wykres do przemyślenia” ? Stali Czytelnicy tej strony zapewne już wiedzą.

Ponieważ ciągle pojawiają się nowi Czytelnicy (co jest dla mnie autentycznym zaszczytem) postanowiłem w pliku przedstawić (w krótki sposób) to, czy jest owa rubryka ,,Wykres do przemyślenia”

Czym jest rubryka ,,Wykres do przemyślenia” ?

Wersja w PDF

POROWNANIE-8-MIESIECY

Wersja w Word

POROWNANIE-8-MIESIECY

Jaki mam zamiar związany z prowadzeniem rubryki ,,Wykres do przemyślenia” ?

ZAMIAR

Wersja w PDF

ZAMIAR

Wersja w Word

I jeszcze jedna sprawa…

Po przekształceniach graficznych strony internetowej pojawiła się (od 13 kwietnia)  możliwość, polegająca na tym, że wypełniając na dole strony http://analizy-rynkowe.pl/  rubrykę ,,Zapisz się do Newslettera” i podając swój e-mail można otrzymywać co pewien czas pewne informacje związane z funkcjonowaniem strony internetowejhttp://analizy-rynkowe.pl/ na które chciałbym zwrócić szczególną (!) uwagę..

Sławomir Kłusek, 3 sierpnia 2015 roku

0