05-06-2015

Ceramika Nowa Gala – pamiętajmy o formacji podwójnego dna !

Dziś rano można zaobserwować uaktywnienie popytu w przypadku akcji spółki Ceramika Nowa Gala. Warto będzie obserwować jak zakończą się dzisiejsze notowania akcji tej spółki.

NOWA-GALA

Należy przypomnieć, że na wykresie kursu akcji tej spółki doszło do wybicia z formacji podwójnego dna. Gdyby formacja ta miała się wypełnić powinno dojść do wzrostu kursu akcji tej spółki do 1 złotego i 46 groszy.

Zachęcam do uważnej lektury poniższego tekstu i dokonania własnych, także i krytycznych, przemyśleń.

http://analizy-rynkowe.pl/wykres-do-przemyslenia-ceramika-nowa-gala/

Sławomir Kłusek, 5 czerwca 2015 roku

0