09-04-2015

,,Wykres do przemyślenia” – Ceramika Nowa Gala

Dziś w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” umieszczam spółkę Ceramika Nowa Gala.

Kurs akcji tej spółki wybił się z formacji podwójnego dna.

Gdyby formacja ta miała się wypełnić powinno dojść do wzrostu kursu akcji tej spółko do 1 złotego i 46 groszy.

NOWA-GALA

Warto zauważyć, że akcje spółki notowane są przy bardzo niskim poziomie wskaźnika Cena/Wartość Księgowa 0,29.

Płynność bieżąca spółki na poziomie skonsolidowanych ukształtowała się na poziomie 4,25. Była więc bardzo wysoka.

Rentowność sprzedaży netto (ROS) spółki Ceramika Nowa Gala (na poziomie skonsolidowanym) ukształtowała się w 2014 roku na poziomie 1,25 %.

Relacja ROS do płynności bieżącej wynosiła więc 0,29.

Dlaczego to wszystko jest tak ważne ?

Z opublikowanego 22 lutego 2015 roku opracowania ,,Co to właściwie znaczy, że spółka jest ,,atrakcyjna fundamentalnie” ? – próba refleksji…” wynika bowiem, że za ,,spółki atrakcyjne fundamentalne” uznać można (wedle przedstawionej w powyższym plik prostej metodologii) spółki, które spełniają jednocześnie 3 kryteria:

Kryterium 1)  wskaźnik Cena/Wartość Księgowa niższy od 1,0

Kryterium 2)  Płynność bieżąca wyższa od 1,5

Kryterium 3)  Rentowność/Płynność (czyli rentowność sprzedaży w %/płynność bieżąca w krotnościach) niższa od 3,0

http://analizy-rynkowe.pl/znaczy-wlasciwie-znaczy-spolka-atrakcyjna-fundamentalnie-proba-refleksji/

(str.5)

Sławomir Kłusek, 9 kwietnia 2015 roku

0