28-02-2018

Akcje Cyfrowego Polsatu odradzają się jak feniks z popiołów. Dostrzegam w nich energię. Opór widzę na poziomie 28 złotych

W 2016 oraz 2017 roku akcje Cyfrowego Polsatu zachowywały się gorzej od indeksu WIG20. W tym roku może być odwrotnie.

CYFROWY POLSAT

CYFROWY

Kurs akcji doszedł do wzrostowej linii trendu poprowadzonej przez dołki z 2012 oraz 2016 roku. Oscylator stochastyczny wszedł do strefy wyprzedania. Utworzyła się pro-wzrostowa formacja harami.

CYFROWY POLSAT

CYFROWY-BIS

Ten układ techniczny powinien sprzyjać zwyżkom kursu. Opór znajduje się w pobliżu 28 złotych. Obecna cena to 23 złote i 60 groszy.

27 lutego Cyfrowy Polsat został przeze mnie wprowadzony do rubryki ,,Wykres do przemyślenia”

http://analizy-rynkowe.pl/wykres-do-przemyslenia-cyfrowy-polsat-2/

Wprowadzenie spółki do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” ma spore znaczenie prestiżowe, gdyż z dotychczasowych obliczeń wynika, że średnia procentowa zmiana kursu akcji spółki po wprowadzeniu jej do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” w okresie 12 pierwszych miesięcy po jej wprowadzeniu do tej rubryki była dotychczas lepsza o 14,5 punku procentowego od WIG-u.

http://analizy-rynkowe.pl/srednia-procentowa-zmiana-kursu-akcji-spolki-po-wprowadzeniu-jej-do-rubryki-wykres-do-przemyslenia-w-okresie-12-pierwszych-miesiecy-po-jej-wprowadzeniu-do-tej-rubryki-byla-dotychczas-lepsza-6/

Sławomir Kłusek, 28 lutego 2018 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

5+