27-02-2018

,,Wykres do przemyślenia” – Cyfrowy Polsat

Dziś w rubryce ,Wykres do przemyślenia”  umieszczam po raz drugi w historii Cyfrowy Polsat. Warto zauważyć, że na sile względnej Cyfrowy Polsat/WIG20 nastąpiło dojście oscylatora stochastycznego do poziomu wyprzedania, co stanowi sygnał pro-wzrostowy.

Na wykresie siły względnej  Cyfrowy Polsat/WIG20 pojawiły się ponadto 2 bardzo przeze mnie cenione sygnały techniczne.

CYFROWY POLSAT/WIG20

CYFROWY-WIG20

Przede wszystkim w okolicach połowy grudnia 2017 roku średnia ruchoma ze 100 tygodni (koloru żółtego) znajduje się powyżej średniej ruchomej z 200 tygodni (koloru niebieskiego) a na przestrzeni 3 ostatnich lat poziom owej siły względnej spadł. To sygnał zapowiadający duże wzrosty siły względnej.

CYFROWY POLSAT/WIG20

CYFROWY-WIG20-BIS

Ponadto przy ważnym wsparciu pojawiła się pro-wzrostowa formacja harami, czyli taka w przypadku której korpus drugiej świecy znajduje się w całości wewnątrz korpusu świecy pierwszej.

CYFROWY POLSAT

CYFROWY

Z kolei na wykresie kursu spółki zbliżyliśmy się do poziomu wsparcia i doszło do wybicia z bardzo małej formacji podwójnego dna.

CYFROWY POLSAT 

CYFROWY-BIS

Wprowadzenie spółki do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” ma spore znaczenie, gdyż z dotychczasowych obliczeń wynika, że średnia procentowa zmiana kursu akcji spółki po wprowadzeniu jej do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” w okresie 12 pierwszych miesięcy po jej wprowadzeniu do tej rubryki była dotychczas lepsza o 14,5 punku procentowego od WIG-u.

http://analizy-rynkowe.pl/srednia-procentowa-zmiana-kursu-akcji-spolki-po-wprowadzeniu-jej-do-rubryki-wykres-do-przemyslenia-w-okresie-12-pierwszych-miesiecy-po-jej-wprowadzeniu-do-tej-rubryki-byla-dotychczas-lepsza-6/

Sławomir Kłusek, 27 lutego 2018 roku

sk

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl

4+