08-12-2022

Jak prezentowała się sezonowość na rynkach akcji w różnych krajach w latach 1995-2021 ?

Na rynkach akcji w poszczególnych krajach mamy do czynienie z różnymi prawidłowościami o charakterze sezonowym. Mamy więc na przykład do czynienia z efektem stycznia, efektem przełomu roku czy też osłabieniem od końca kwietnia do końca października.

W poniższym pliku przedstawiłem średnią procentową zmianę indeksów giełdowych w poszczególnych miesiącach w różnych krajach. Obliczenia przedstawiłem na podstawie danych pochodzących  z lat 1995-2021.

SEZONOWOSC

Warto zwrócić uwagę na to, że średnio rzecz biorąc szczególnie korzystne w pierwszych 4 miesiącach roku było dotychczas zachowanie polskiego indeksu małych spółek sWIG80.

Sławomir Kłusek, 8 grudnia 2022 roku

sk-17-11-2022

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

3+