W ostatnim dniu czerwca 2020 roku w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” umieściłem 5 spółek: Atlantis, Czerwoną Torebką, M.W Trade, Solar Company oraz. Warto zauważyć, że każda z wyżej wymienionych spółek jest spółką o stosunkowo niskiej kapitalizacji rozumianej jako wynik przemnożenia aktualnej ceny rynkowej 1 akcji oraz ogólnej liczby akcji danej spółki. Od ostatniej sesji czerwca […]