21-12-2016

,,Wykres do przemyślenia” – GPW

Dziś w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” umieszczam spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie została założona przez Skarb Państwa jako spółka akcyjna W 1991 roku. Aktualnie prezesem GPW jest Małgorzata Zaleska. 12 stycznia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GPW powołało ją bowiem na prezesa GPW.

Od 12 stycznia do 20 grudnia 2016 roku Warszawski Indeks Giełdowy zyskał na wartości 16,4 %. Omawiany indeks wybił się z formacji podwójnego dna, co zaznaczyłem na wykresie. Gdyby wspomniana formacja miała się zrealizować WIG mógłby urosnąć do 59 952,12 pkt, czyli o 7,2 %.

WIG

wig

Warto przypomnieć, że formacja podwójnego dna jest formacją zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy. Skoro tak, to po ewentualnym wypełnieniu się tej formacji można oczekiwać dalszych zwyżek. Szanse na to są spore.

Warto pamiętać, że obecnie znajdujemy się w stosunkowo korzystnym dla posiadaczy polskich akcji okresie. Z rożnych badań wynika bowiem, że okres od końca października roku T do końca kwietnia roku T+1 jest dla posiadaczy polskich akcji generalnie o wiele lepszy, niż okres od końca kwietnia do końca października roku T.

Wydaje się, że ewentualna dalsza poprawa sytuacji na GPW (czyli dalsze wzrosty indeksu WIG w perspektywie powiedzmy kilku lub nawet dłuższej) powinna doprowadzić do poprawy wyników finansowych GPW.

Po tym krótkim wstępie przejdźmy do analizy technicznej kursu akcji samej giełdy papierów wartościowych. Układ średnich ruchomych staje się powoli typowy dla hossy. Popatrzmy na wykres. Zaznaczyłem na nim 4 średnie ruchome. Kolorem niebieskim zaznaczyłem średnią ruchomą z 200 sesji, kolorem żółtym średnią ruchomą ze 100 sesji, kolorem różowym średnią ruchomą z 45 sesji.

GPW

Teraz poprowadźmy refleksję dalej. Na początku może przypomnę, że osobiście wyróżniam formację typowego oraz nietypowego podwójnego dna. Na czym polega różnica ? Typowa formacja podwójnego dna charakteryzuje się tym, że dołki w formacji kształtują się na poziomie identycznym, bądź prawie identycznym. Natomiast w przypadku nietypowej formacji podwójnego dna kształtują się one na poziomie zupełnie odmiennym.

Niezależnie od rodzaju formacji podwójnego dna sposób obliczania minimalnego docelowego poziomu ceny danego instrumentu finansowego jest właściwie taki sam.

Sposób postępowania jest bowiem (wedle mojej osobistej interpretacji) następujący: 1.Ustalamy poziom wyższego dołka (z dołków D1 oraz D2)*, 2.Ustalamy poziom szczytu (S) pomiędzy dołkami, 3.Dzielimy poziom szczytu (S) przez poziom wyższego dołka, 4.W wyniku tego dzielenia otrzymujemy mnożnik podwójnego dna, 5.Mnożnik podwójnego dna mnożymy przez poziom szczytu (S), 6.W wyniku tego mnożenia otrzymujemy pewną liczbę, którą zaokrąglamy do 2 miejsc po przecinku, 7.Liczba ta to minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna

*gdy dołki znajdują się na takim samym poziomie wówczas bierzemy w wyliczeniach pod uwagę po prostu poziom dołka (który dla dołka D1 i dołka D2 taki sam).

GPW

gpw

Na wykresie kursu akcji GPW doszło do wybicia z formacji nietypowego podwójnego dna. Gdyby formacja ta miała się wypełnić kurs powinien zwyżkować do 42 złotych i 85 groszy, czyli o 8,5 %. W tym momencie znów przypomnę, że formacja podwójnego dna jest formacją zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy i w tym kontekście można po wypełnieniu się takiej formacji oczekiwać dalszych zwyżek. Czy one nastąpią ? Czas pokaże.

Bardzo ważna informacja dla moich Czytelników

W ostatnich kilku tygodniach na stronie internetowej http://analizy-rynkowe.pl/ nie pojawiały się nowe materiały analityczne. Otrzymywałem z tego tytułu pytania. Dziękuję za nie.

Powiem zupełnie wprost: w ostatnich tygodniach na Facebooku* starałem się na miarę swych możliwości prowadzić działania mające na celu pewne uspokojenie ogromnie silnych negatywnych emocji, jakie w ostatnim czasie doświadczyły Polskę, w duchu budowania mostów a nie murów pomiędzy Polakami, w duchu budowania ducha porozumienia, w duchu budowania wizji polityki jako troski o dobro wspólne a nie jako li tylko jako walki o władzę, w celu budowania dobrego imienia polityków polskich jako takich i w celu zachęcania do refleksji nad społeczną odpowiedzialnością mediów.

Przyznam, że jestem tym już bardzo zmęczony i fizycznie i psychicznie. Każde dotknięcie myszy komputerowej kosztuje mnie ogromnie dużo wysiłku. Ale jak ,,trzeba” to ,,trzeba”. W końcu sam mam zaszczyt uważać się za dziennikarza (wprawdzie ,,bez przydziału”)

Wierzę, że sytuacja w naszym kraju na tyle się uspokoi, że będę mógł powrócić do regularnego pisania analiz na stronie internetowej http://analizy-rynkowe.pl/.

*Jakiś czas temu założyłem swój profil na Facebooku. W tej sytuacji  kontakt ze mną możliwy jest także za pomocą tego medium społecznościowego. Wiele rożnych przemyśleń i informacji zamieszczam na Facebooku wyłącznie (!) dla ,,znajomych z Facebooka”.

https://pl-pl.facebook.com/people/S%C5%82awomir-K%C5%82usek/100007887437416

sk

Sławomir Kłusek, 21 grudnia 2016 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności  za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl

1+