1 lutego 2016 roku pewien indeks giełdowy przebił swe 52-tygodniowe maksimum. Indeksem tym był obliczany przez portal http://stooq.pl/ indeks branży medialnej. To bardzo duże osiągnięcie !. Warto przypomnieć, że pomiędzy indeksami obliczanymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w indeksami obliczanymi przez http://stooq.pl/ występuje istotna różnica. O ile w przypadku indeksów obliczanych przez GPW udział poszczególnych spółek […]