W ,,Raporcie Tygodniowym” z 15 września 2014 roku w rubryce ,,Raport Tygodniowy” umieszczona została spółka Boryszew. Warto przypomnieć, że kryterium umieszczania spółek w tej rubryce jest pojawienie się wybicia z formacji podwójnego dna. W jaki sposób wyliczamy minimalny poziom docelowy wzrostu z tej formacji ? Najpierw dzielimy poziom szczytu (S) przez poziom wyższego dołka (w […]

Spółka Atrem została umieszczona w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 10 lutego 2015 roku. Obecnie Kurs akcji tej spółki stoi przed szansą wzrostu do 6 złotych i 59 groszy.  Pod koniec lutego tego roku doszło bowiem do wybicia z nietypowej formacji podwójnego dna. Typowa formacja podwójnego dna charakteryzuje się tym, że dołki w formacji […]

Ostatnie wzrosty kursów akcji spółek: Asseco Poland, CD Projekt oraz Comarch zachęcając do powtórnego przyjrzenia się wykresowi indeksu WIG-Informatyka. Warto przypomnieć, że doszło na nim do wybicia z bardzo dużej formacji podwójnego dna, dzięki czemu możemy spodziewać się wzrostu tego indeksu o jeszcze 33,3 %. Wówczas wspomniana formacja uległa by wypełnieniu. Oto pełny skład indeksu […]

PKO Bank Polski został umieszczony w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 2 grudnia 2014 roku. Od tego momentu kurs akcji tej spółki spadł. Obecnie pojawia się szansa na zmianę trendu spadkowego na wzrostowy. Jesteśmy świadkami próby kształtowania się formacji podwójnego dna. Do wybicia z tej formacji doszłoby wówczas, gdyby kurs akcji PKO BP osiągnął […]

Przeglądając poziomy wskaźników Cena/Zysk netto dla poszczególnych indeksów branżowych zauważyłem, że jednym z najniższych poziomów tego wskaźnika charakteryzuje się indeks branży medialnej. W przypadku tej branży wynosi on bowiem tylko 10,2. To mało. Generalnie zakłada się, że występuje ujemny związek pomiędzy poziomem wskaźnika Cena/Zysk netto dla akcji danej spółki lub dla konkretnego indeksu a przyszłą […]

Po raz siódmy w dotychczasowej historii funkcjonowania tej strony doszło do awansu spółki z rubryki ,,Poczekalnia” do rubryki ,,Wykres do przemyślenia”. Akcje spółki Mostostal Warszawa wybiły się bowiem z podwójnego dna. Gdyby formacja ta miała się wypełnić oznaczałoby to wzrost kursu akcji tej spółki do 18 złotych i 59 groszy. Poprzednio tego awansu doświadczyły Capital […]

Podczas poniedziałkowych notowań można było zaobserwować silną aktywność strony popytowej w przypadku akcji Ipopema Securities. Ipopema Securities jest prężną instytucją finansową znajdującą się pod kontrolą polskiego, rozproszonego kapitału, specjalizującą się w usługach bankowości inwestycyjnej oraz usługach brokerskich i analizach spółek. Można zakładać, że występuje związek pomiędzy wynikami finansowymi tej spółki (także na poziomie skonsolidowanym) a […]

Przebieg dzisiejszych notowań na GPW w Warszawie skłonił mnie do opublikowania w celach porównawczych 2 wykresów. Pierwszy wykres przedstawia zachowanie kursu akcji Lena, drugi zachowanie akcji CD Projekt. W przypadku akcji obu spółek doszło do wybicia z dużej formacji nietypowego podwójnego dna. Gdyby wspomniana formacja miała się wypełnić w przypadku akcji spółki Lena powinno dojść […]