04-02-2015

Na wykresie siły względnej Atrem/WIG 20 doszło już do wybicia z podwójnego dna. Jakie mogą być tego konsekwencje dla kursu akcji spółki Atrem ?

Dziś rano umieściłem  spółkę Atrem w rubryce ,,Poczekalnia”.

Kurs akcji tej spółki zyskał wczoraj na wartości 5,5 %. Jest więc bliski wybicia z formacji podwójnego dna.

Warto w tym miejscu postawić pytanie: czy do owego wybicia z formacji podwójnego dna dojdzie ?

Odnoszę wrażenie, że szansa na to jest spora.

Przeglądając różne wykresy kursów akcji oraz sił względnych w stosunku do indeksu WIG 20 doszedłem do takiego intuicyjnego przekonania, że jeżeli na wykresie kursu akcji spółki X nie doszło jeszcze do wybicia z formacji podwójnego dna, ale doszło do tego na wykresie siły względnej kursu akcji tej spółki wobec indeksu WIG 20 to najprawdopodobniej do wybicia z formacji podwójnego dna dojdzie także na wykresie kursu akcji spółki X.

Zachowanie siły względnej kursu akcji spółki X wobec indeksu WIG 20 pokazuje bowiem jakby przemiany relatywnej mocy w relatywną słabość i relatywnej słabości w relatywną siłę.

Wyrażam przekonanie, że zachowanie siły względnej może być czynnikiem wyprzedzającym wobec zachowania kursu.

Teraz można porównać zachowanie siły względnej Atrem/WIG 20 oraz zachowanie kursu akcji spółki Atrem.

Na wykresie kursu akcji spółki Atrem nie doszło jeszcze do wybicia z formacji podwójnego dna.

ATREM

ATREM

Z kolei na wykresie siły względnej Atrem/WIG20 do owego wybicia już doszło 12 stycznia 2015 roku.

ATREM/WIG20

ATREM-WIG20

Potem na sile względnej pojawiła się spadkowa korekta techniczna, która prawdopodobnie dobiegła końca.

Jeżeli zachowanie siły względnej Atrem/WIG20 może być czynnikiem wyprzedzającym wobec zachowania kursu spółki Atrem to wybicie z formacji podwójnego dna na sile względnej (które już nastąpiło) stanowi zapowiedź tego, że także na wykresie kursu akcji spółki Atrem dojdzie do wybicia z podwójnego dna.

To są oczywiście tylko pewne takie intelektualne rozważania. Jak będzie ?. Czas pokaże.

Sławomir Kłusek, 4 lutego 2015 roku

0