09-09-2014

,,Wykres do przemyślenia” – Rafako

W pierwszym numerze ,,Raportu Tygodniowego” z 8 września 2014 roku opublikowana została rubryka ,,Wykres do przemyślenia”. Zaprezentowałem w niej m.in. wykres akcji spółki Rafako. Doszło na nim do wybicia z formacji podwójnego dna. Jej realizacja oznaczałaby wzrost kurs do 4 złotych i 56 groszy. Czas pokaże, czy formacja ta się wypełni. Warto zauważyć, że formacja ta ma charakter krótkoterminowy.

 RAFAKO

Sławomir Kłusek, 9 września 2014 roku

 

0