31-03-2016

Wykres kursu akcji spółki Ceramika Nowa Gala wygląda, że tak powiem…bardzo smakowicie. Dostrzegam potencjał wzrostu z 1 złotego i 35 groszy do 1 złotego i 80 groszy

Na wykresie kursu akcji spółki Ceramika Nowa Gala doszło do wybicia z formacji podwójnego dna.

NOWA GALA

NOWA-GALA-1

Gdyby formacja ta miała się wypełnić kurs powinien zwyżkować do 1 złotego i 64 groszy.

Można więc powiedzieć, że ta formacja podwójnego dna nie jest, że tak powiem zwykłą formacją podwójnego dna.

Jest ona właściwie wieloetapową formacją podwójnego dna.

Otóż w przypadku wzrostu kursu do 1 złotego i 64 groszy (czyli wypełnienia się tej opisanej formacji podwójnego dna) doszłoby do wybicia z kolejnej (inaczej oznaczonej) formacji podwójnego dna.

Popatrzmy jak ta formacja wygląda na wykresie.

Gdyby z kolei ta druga formacja (nietypowego) podwójnego da miała się wypełnić powinno dojść do wzrostu kursu do 1 złotego i 80 groszy.

NOWA GALA 

NOWA-GALA-2

Jak można by w takim razie zdefiniować wieloetapową formację podwójnego dna ?

Otóż wieloetapowa formacja podwójnego dna to taka f0rmacja podwójnego dna z której wybicie otwiera logicznie rzecz biorąc drogę do realizacji co najmniej jeszcze jednej formacji podwójnego dna.

,,Co najmniej jeszcze jednej” oznacza oczywiście, że tych kolejnych formacji może być więcej:2, 3, 4 a nawet więcej.

W przypadku kursu akcji spółki Ceramika Nowa Gala mamy do czynienia z wybiciem się z formacji dwuetapowej formacji podwójnego dna.

Typowa i nietypowa formacja podwójnego dna

Z góry zastrzegam, że tego typu formacja (wieloetapowa formacja podwójnego dna) możliwa jest do wyobrażenia wówczas, gdy zaakceptuje się dopuszczalność posługiwania się pojęciem nietypowego podwójnego dna.

Typowa formacja podwójnego dna charakteryzuje się tym, że dołki w formacji kształtują się na poziomie identycznym, bądź prawie identycznym.

Natomiast w przypadku nietypowej formacji podwójnego dna kształtują się one na poziomie zupełnie odmiennym.

Na koniec pewna uwaga metodologiczna. Dlaczego używam sformułowania ,,wieloetapowa formacja podwójnego dna” ?

Otóż przyszło mi do głowy, że tak samo jak wyścig kolarski składać się może z 1 etapu (na przykład wyścig o Mistrzostwo Świata lub Mistrzostwo Polski) lub wielu etapów (kiedyś Wyścig Pokoju a obecnie Wyścig dookoła Polski czy też Wyścig dookoła Francji) tak też formacja podwójnego dna może być zarówno ,,zwykła”, jak również ,,wieloetapowa”.

Sławomir Kłusek, 31 marca 2016 roku

Treści zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl

0