12-02-2018

,,Wykres do przemyślenia” – Rafako

Dziś po raz trzeci w historii umieszczam w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” spółkę Rafako

Na długoterminowym wykresie kursu akcji tej spółki doszło do wybicia z formacji podwójnego dna.

Gdyby formacja ta miała się wypełnić powinno dojść do wzrostu kursu akcji spółki Rafako z 4 złotych i 84 groszy do 14 złotych i 52 groszy, czyli o 200,0 %.

RAFAKO 

RAFAKO

Warto zauważyć, że na wykresie siły względnej Rafako/WIG20 nastąpiło zbliżenie do ważnej linii wsparcia a obliczany w oparciu o dane kwartalne oscylator stochastyczny doszedł do strefy wyprzedania.

RAFAKO/WIG20 

RAFAKO-WIG20

Stwarza to szansę na zwyżki na wykresie siły względnej. Mówiąc inaczej można oczekiwać w długim okresie lepszego zachowania kursu akcji spółki Rafako, niż indeksu WIG20.

Co to znaczy ? Oznacza to, że w kursie akcji spółki Rafako tkwi ,,coś”, co może powodować, że inwestorzy będą preferować bardziej akcje spółki Rafako, niż np. pakiet spółek z indeksu WIG20. Warto zauważyć, że dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że średnia procentowa zmiana kursu akcji spółki po wprowadzeniu jej do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” w okresie 12 pierwszych miesięcy po jej wprowadzeniu do tej rubryki była dotychczas lepsza o 14,5 punku procentowego od WIG-u.

http://analizy-rynkowe.pl/srednia-procentowa-zmiana-kursu-akcji-spolki-po-wprowadzeniu-jej-do-rubryki-wykres-do-przemyslenia-w-okresie-12-pierwszych-miesiecy-po-jej-wprowadzeniu-do-tej-rubryki-byla-dotychczas-lepsza-6/

Co to znaczy ? Oznacza to, że kryteria stosowane przy wprowadzaniu spółek do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” są dobrze dobrane. Okazuje się, że kurs akcji spółki po wprowadzanych do tej rubryki zachowuje się na przestrzeni 12 miesięcy po jej wprowadzeniu do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” wyraźnie lepiej od ważnego punktu odniesienia jakim jest indeks WIG20.

Przy okazji chcę bardzo wyraźnie zaznaczyć, że spółka może umieszczona zostać powtórnie w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” dopiero po 12 miesiącach od pierwszego wprowadzenia do tej rubryki.

Sławomir Kłusek, 12 lutego 2018 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl

1+