02-08-2016

,,Wykres do przemyślenia” – Enea

Dziś po raz drugi w historii umieszczam w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” spółkę Enea.

Na wykresie kursu akcji tej spółki doszło do wybicia z typowej formacji podwójnego dna.

ENEA

ENEA

W przypadku jej wypełniania powinno dojść do wzrostu kursu akcji tej spółki do 12 złotych i 43 groszy.

Sławomir Kłusek, 2 sierpnia 2016 roku

Warto przypomnieć, że średnia procentowa zmiana kursu akcji spółki po wprowadzeniu jej do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” w okresie 12 pierwszych miesięcy po jej wprowadzeniu do tej rubryki była dotychczas lepsza o 22,4 punku procentowego od WIG-u.

Szczegóły w pliku.

WYKRES-DO-PRZEMYSLENIA-29-07-2016

Sławomir Kłusek, 2 sierpnia 2016 roku

Treści zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl

0