09-05-2016

,,Wykres do przemyślenia” – Emperia Holding

Dziś w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” umieszczam spółkę Emperia Holding.

Spółka prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów spożywczych poprzez ogólnopolską sieć supermarketów Stokrotka. Pozostałe obszary działalności to działalność developerska i informatyczna.

Na wykresie kursu akcji spółki Izolacja doszło do wybicia z formacji podwójnego dna.

Po wybiciu z tej formacji kurs doświadczył korekty spadkowej.

EMPERIA HOLDING

EMPERIA

Gdyby formacja podwójnego dna się wypełniła powinno dojść do wzrostu kursu akcji tej spółki do 123 złotego i 62 groszy, czyli o 115,4 %.

Sławomir Kłusek, 9 maja 2016 roku

Treści zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl

0